angle-left null Ez egoiliarren errenta

Ez egoiliarren errenta

Pertsona fisiko edo juridiko horiek Espainia ez den herrialde bateko zerga egoiliarrak izan behar dute eta errendimenduak izan behar dituzte eskuratuak Araban.

Pertsona fisiko edo juridiko horiek Espainia ez den herrialde bateko zerga egoiliarrak izan behar dute eta errendimenduak izan behar dituzte eskuratuak Araban.

Ogasuna. Zuzeneko Zergen Zerbitzua. Sozietate eta Ez egoiliarren gaineko Zergen eta Atxikipenen Atala.

  • 21/2014 Foru Araua, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergarena
  • 450/2016 Foru Agindua, 210 eredua onartzen duena
  • 449/2016 Foru Agindua, 211 eredua onartzen duena
  • 451/2016 Foru Agindua, 213 eredua onartzen duena
  • 448/2016 Foru Agindua, 216 eredua onartzen duena
  • 706/2016 Foru Agindua, 296 eredua onartzen duena
  • 712/2002 Foru Agindua, 291 eredua onartzen duena
  • 763/2011 Foru Agindua, 291 eredua aldatzen duena
  • 11/2017 Foru Agindua, 291 eredua aldatzen duena

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Modelo 210. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración ordinaria. Autoliquidación.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 211. Retención en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 213. Impuesto Renta de No Residentes. Gravamen especial sobre bienes inmuebles de Entidades No Residentes.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 216. Retenciones e ingresos a cuenta de rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 296. No residentes sin establecimiento permanente. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi
Modelo 291. Rendimientos de cuentas de no residentes obtenidos por contribuyentes, sin mediación de establecimiento permanente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Declaración informativa.

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi