EPEEN ETENALDIAREN AMAIERA

 

Administrazio-prozedurak

 

463/2020 Errege Dekretuak deklaratutako alarma egoera luzatzen duen maiatzaren 22ko 537/2020 Errege Dekretuaren 9. artikuluan adierazitakoaren arabera, amaiera ematen zaio administrazio epeak eteteari, 2020ko ekainaren 1etik aurrerako ondorioekin.

 

Zerga-prozedurak

Osasun larrialdiko egoerak ekonomiaren sektore kalteberenetan izan dezakeen inpaktua leuntzeko asmoz, Foru Gobernu Kontseiluak premiazko zerga neurriak onetsi ditu; horien artean, zerga arloko epeak etetea edo luzatzea.

 

null BEZaren erregistro liburuak egoitza elektronikoaren bidez. BEZari buruzko informazioaz berehala hornitzea (SII)

BEZaren erregistro liburuak Egoitza elektronikoaren bidez. BEZaren berehalako informazio hornidura (BIH)

Izapidetu

Epeak

Irekita

Egindako fakturak: lau egun natural faktura egiten denetik, honako kasu honetan izan ezik: faktura jasotzaileak edo hirugarren batek egiten badu, epealdia zortzi egun naturalekoa izango da. Nolanahi ere, erregistratu beharreko eragiketari dagokion zerga sortuko litzatekeen hila amaitu eta hurrengoan 16.a baino lehen eman beharko da informazio hori.

Jasotako fakturak: Lau egun natural faktura kontabilitatean erregistratzen denetik, eta nahitaez eragiketak sartzen diren likidazioaren aldia amaitu ondoko hilaren 16a baino lehen (jasandako BEZa kentzen den aldia). Ulertzen da fakturaren kontabilitate erregistroa kontabilitate sisteman sartzeko datan gertatzen dela, zein ere den kontabilitateko idazpenean jasotako data.

Informazio gehiago

Argibide gehiago

Zer behar dut?

    • Zertifikatu digitala
    • Ontzi jokoa
Izapidetu