EPEAK ETETEA 

 

Administrazio-prozedurak

COVID-19ak eragindako osasun-krisia dela eta, kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duen 463/2020 Errege Dekretuaren Hirugarren Xedapen Gehigarrian, martxoaren 14koan, ezarritakoa betez, prozedurak izapidetzeko terminoak eta epeak eteten dira, aipatutako Errege Dekretuak indarrean egoteari uzten dion unean zenbaketa berriro hastea aurreikusiz, edo, hala badagokio, luzapena.

 

Zerga-prozedurak

Ekonomiaren sektorerik kalteberenetan izan dezakeen balizko inpaktua leuntzeko asmoz, 2/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua onartu zen, martxoaren 18koa, zerga-izapide jakin batzuen etenaldia adostuz, baina EZ guztiena.

 

null BEZaren erregistro liburuak egoitza elektronikoaren bidez. BEZari buruzko informazioaz berehala hornitzea (SII)

BEZaren erregistro liburuak Egoitza elektronikoaren bidez. BEZaren berehalako informazio hornidura (BIH)

Izapidetu

Epeak

Irekita

Egindako fakturak: lau egun natural faktura egiten denetik, honako kasu honetan izan ezik: faktura jasotzaileak edo hirugarren batek egiten badu, epealdia zortzi egun naturalekoa izango da. Nolanahi ere, erregistratu beharreko eragiketari dagokion zerga sortuko litzatekeen hila amaitu eta hurrengoan 16.a baino lehen eman beharko da informazio hori.

Jasotako fakturak: Lau egun natural faktura kontabilitatean erregistratzen denetik, eta nahitaez eragiketak sartzen diren likidazioaren aldia amaitu ondoko hilaren 16a baino lehen (jasandako BEZa kentzen den aldia). Ulertzen da fakturaren kontabilitate erregistroa kontabilitate sisteman sartzeko datan gertatzen dela, zein ere den kontabilitateko idazpenean jasotako data.

Informazio gehiago

Argibide gehiago

Zer behar dut?

    • Zertifikatu digitala
    • Ontzi jokoa
Izapidetu