angle-left null TR Solicitud de ayudas para incentivar la euskaldunización. Curso 2019-2020 EUS

Helduen euskalduntzeko dirulaguntzen eskaera, 2019-2020 ikasturterako

Epeak

Itxita

Aurkeztu beharreko agiriak

Ondoko agiriak aurkeztu beharko dituzte euskaltegian, matrikulatzeko orduan:

  • Dirulaguntzen eskaera inprimaki normalizatuan. Inprimaki hori Arabako Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol Sailak emango du, edo, bestela, dagokion web orritik jaitsi ahal izango da web.araba.eus edo www.euskaraba.eus.

  • Eskatzailearen NANaren fotokopia edo pasaportea.

  • Trebiñuko konderrian erroldatutako eskatzaileek erroldatze zedula aurkezturik eduki beharko dute deialdia ALHAOn argitaratzen den egunerako.

Informazio gehiago

Euskararen Foru Zerbitzua

Probintzia plaza, 5-3. solairua

01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945181818 Luzapena: 52442 

Euskaltegian, matrikulazioa egiterakoan.