angle-left null Bazterreko oharra ezereztatzeko eskabidea (Erakundeen indizeko alta ziurtagiria)

Bazterreko oharra ezereztatzeko eskabidea (Erakundeen indizeko alta ziurtagiria)

Izapidetu

Epeak

Irekita

Epe zehatzik gabe

Aurkeztu beharreko agiriak

Eskaera idazkian berariaz jasoko dira pertsona baten identifikazioa (izena eta abizenak) eta harremanetarako telefono bat

Informazio gehiago

Zerga Administrazioak, interesdunei entzun ondoren, erakundeen indizean behin-behineko baja emateko ebazpena hartu ahalko du haien zerga zordunketak hutsegintzat jo direnean edo sozietateen gaineko zergaren aitorpenik aurkeztu ez dutenean.

Erakunde bat behin-behinean indizetik ateratzeko ebazpena erregistro publiko egokiari jakinaraziko zaio. Erregistro horrek bazter ohar bat idatziko du erakundeari irekitako orrian hau adierazteko: aurrerantzean ezin izango dela erakundeari buruzko inskripziorik egin erakundeen indizean alta eman zaiolako egiaztagiria aurkeztu gabe.

Indizean behin-behinean baja emateko ebazpenak ez du erakundea zerga betebeharretatik salbuesten.

Zer behar dut?

    • Zertifikatu digitala
    • Ontzi jokoa
Izapidetu