angle-left null PR Subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y federaciones deportivas, así como a las federaciones de asociaciones de padres y madres, para el desarrollo de programas de socialización del euskera eus

Euskararen bitartez sozializatzeko programak garatzeko dirulaguntzak irabazteko xederik gabeko elkarte eta entitateentzat eta kirol eta guraso elkarteen federazioentzat

Lehiaketa bidez dirulaguntzak ematea kultura elkarte eta entitateei, kirol federazioei eta kirol federazioen elkarteei eta guraso elkarteen federazioei, 2017ko ekitaldian euskararen bitartez sozializatzeko programak antolatu, garatu eta burutu ditzaten.

Elkarteak.

Euskara Foru Zerbitzua.

Ebazpena: Diputatu Nagusia.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: sei hilabete, ALHAOn deialdia argitaratzen denetik.

Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: epe hori igarota esanbidezko ebazpenik hartu ez bada, interesa dutenek ulertu beharko dute eskaera ezetsi egin dela.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Solicitar subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y federaciones deportivas, así como a las federaciones de asociaciones de padres y madres, para el desarrollo de programas de socialización del euskera

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi