angle-left null PR Subvenciones a clubes y agrupaciones deportivas adscritos/as a federaciones deportivas alavesas eus

Arabako kirol federazioei atxikita dauden kirol klub eta elkarteentzako dirulaguntzak

Deialdiaren xedea da, lehiaketa bidez, dirulaguntzak ematea Arabako kirol federazioei atxikita dauden kirol klub eta elkarteak diruz laguntzeko, emakumeen kirola garatzen lagun dezaten.

Elkarteak eta enpresak.

Kirol Zerbitzua.

Ebazpena: Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua.

Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: lau hilabete, ALHAOn deialdia argitaratzen denetik.

Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: epe hori igarota esanbidezko ebazpenik hartu ez bada, interesa dutenek ulertu beharko dute eskaera ezetsi egin dela.

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Solicitar subvenciones a clubes y agrupaciones deportivas adscritos/as a federaciones deportivas alavesas

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi