null Subvenciones dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas y/o actividades destinadas a la sensibilización y a la convivencia intercultural. Ejercicio 2020 EUS

Irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeentzako dirulaguntzen deialdi publikoa, kultura arteko sentsibilizazioa eta bizikidetza helburu dituzten programak edo jarduerak garatzeko. 2020ko ekitaldia

Norgehiagoka bidez dirulaguntzak ematea kultura arteko sentsibilizazioa eta bizikidetza helburu dituzten programak eta jarduerak garatzeko 2020an Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklabean, genero ikuspegia kontuan hartuz, irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeek sustatuta.

Elkarteak eta irabazi asmorik gabeko erakundeak. 

Berdintasuna, Lankidetza eta Kulturartekotasun Zerbitzua. 

Diputatu Nagusiaren 545/2019 Foru Dekretua, abenduaren 30ekoa. 

Ebazteko eta jakinarazteko epea: 6 hilabete

Administrazio isiltasunaren ondorioak: negatiboa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
kultura arteko sentsibilizazioa eta bizikidetza helburu dituzten programak edo jarduerak garatzeko dirulaguntzak eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi