null Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas y o actividades dirigidas a la consecución de la igualdad de mujeres y hombres. Ayuntamientos de Álava, cuadrillas y Enclave de Treviño EUS

Dirulaguntza deialdia, emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzea helburu duten programak edo jarduerak garatzeko. Arabako udalak, kuadrillak eta Trebiñuko enklabea

Norgehiagoka bidez dirulaguntzak ematea, Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko udal eta kuadrilla eremuetan 2020an emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko programak eta jarduerak bultzatzeko. 

Arabako Lurralde Historikoko udalak eta kuadrillak eta Trebiñuko enklabea, Gasteizko Udala eta hura parte den kuadrilla izan ezik.

Berdintasun, Lankidetza eta Kulturartekotasun Zerbitzua

Diputatu Nagusiaren 546/2019 Foru Dekretua, abenduaren 30koa. Onespena ematea emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko Arabako udalek eta kuadrillek sustatutako programak edo jarduerak garatzeko 2020ko ekitaldiko dirulaguntza deialdiari.

Diputatu Nagusiaren 25/2020 Foru Dekretua, urtarrilaren 23koa. Akatsak zuzentzea abenduaren 30eko 546/2019 Foru Dekretuan, zeinaren bidez onetsi baitzen emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko Arabako udalek eta kuadrillek sustatutako programak edo jarduerak garatzeko 2020ko ekitaldiko dirulaguntza deialdia.

Ebazteko eta jakinarazteko epea: 6 hilabete

Administrazio isiltasunaren ondorioak: negatiboa

Zer egin behar duzu?

Izapide elektronikoa Epearen barruan
Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzea helburu duten programak edo jarduerak garatzeko dirulaguntza eskatzea

Izapide elektronikoa

Epearen barruan

Hasi