EPEEN ETENALDIAREN AMAIERA

 

Administrazio-prozedurak

 

463/2020 Errege Dekretuak deklaratutako alarma egoera luzatzen duen maiatzaren 22ko 537/2020 Errege Dekretuaren 9. artikuluan adierazitakoaren arabera, amaiera ematen zaio administrazio epeak eteteari, 2020ko ekainaren 1etik aurrerako ondorioekin.

 

Zerga-prozedurak

Osasun larrialdiko egoerak ekonomiaren sektore kalteberenetan izan dezakeen inpaktua leuntzeko asmoz, Foru Gobernu Kontseiluak premiazko zerga neurriak onetsi ditu; horien artean, zerga arloko epeak etetea edo luzatzea.

 

null TR Pensión no contributiva. PNC EUS

Kotizazio gabeko pentsioa eskatzea (KGP)

Epeak

Irekita

Urte osoan zehar eska daiteke. 

Aurkeztu beharreko agiriak

Kotizazio gabeko pentsiorako hitzordua eskatzeko agiri hauek aurkeztu behar dira: 

 • Gizarte Zerbitzuetarako sarbidea izateko eskaera.
 • GOFEri zuzendutako baimena. 
 • Errolda ziurtagiria (dagokion udalean eskatzen da).
 • Eskatzailearen NANaren fotokopia eta eskatzailearekin batera bizi diren guztiena. Atzerritarrak izanez gero: Pasaportearen eta Espainian bizitzeko baimena ematen duen txartelaren, baimenaren edo egiaztagiriaren fotokopia konpultsatua, gaur egungo egoera eta alegatzen diren aldietakoa justifikatzen duena.
 • Familia liburua / erregistro zibila.
 • Ordezkaritza judiziala (bidezkoa bada).
 • Gaitasun ekonomikoa / Ondasun higiezinak / Interesak / Inbertsio funtsak…
 • Estatu mailako katastro ziurtagiria.
 • Desgaitasuna izanez gero, legezko ebazpen judiziala eta tutorearen izendatzea.
 • Eskatzailearen diru-sarrera egiaztagiria eta hala badagokio, bizikidetzako unitate ekonomikoarena.
 • Banku jakinarazpena. 
Agiri horiek aurkezten ez badituzu, ezin izango da zure espedientea behar bezala izapidetu. Inprimaki guztiak beteta eta sinatuta egon behar dira eta orrialde honetan eskura ditzakezu.