EPEEN ETENALDIAREN AMAIERA

 

Administrazio-prozedurak

 

463/2020 Errege Dekretuak deklaratutako alarma egoera luzatzen duen maiatzaren 22ko 537/2020 Errege Dekretuaren 9. artikuluan adierazitakoaren arabera, amaiera ematen zaio administrazio epeak eteteari, 2020ko ekainaren 1etik aurrerako ondorioekin.

 

Zerga-prozedurak

Osasun larrialdiko egoerak ekonomiaren sektore kalteberenetan izan dezakeen inpaktua leuntzeko asmoz, Foru Gobernu Kontseiluak premiazko zerga neurriak onetsi ditu; horien artean, zerga arloko epeak etetea edo luzatzea.

 

null TR Permisos de pesca de trucha en cotos

Arrantza esparruetan amuarrainak harrapatzeko baimena eskatzea

Epeak

Itxita

Zozketan parte hartzea: Abenduaren 1etik 31ra

Turno askea: baimen soberakinak eskuratzeko amurarrantzako-denboraldiaren barruan izango da, Arabako Arrantza Kontinentala arautzen duen Foru Arauak dioen legez.

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Nortasuna egiaztatzen duen agiriaren fotokopia konpultsatua (NAN / pasaportea / AIZ / herrialdeko nortasun-agiria / besterik)

Informazio gehiago

Posta arruntez bidalitakoei dagokienez, zigilu markan jarritako data hartuko da kontuan

licenciascazaypesca@araba.eus

TRAMITAR

Zer behar dut?

    • B@K
    • B@KQ 
    • Ziurtagiri elektronikoa

Mendi Zerbitzuko Ehiza eta Arrantza Atala

Probintzia plaza, 5 – behea

01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 77

Herritarren arretarako telefonoak eta helbideak