EPEAK ETETEA 

 

Administrazio-prozedurak

COVID-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren Hirugarren Xedapen Gehigarrian xedatutakoa betez, epemugak eten eta administrazio prozedurak izapidetzeko epeak geldiarazten dira, eta aurreikusten da berriz zenbatzen hastea errege dekretu horrek edo, hala badagokio, haren luzapenak indarra galtzen duenean. 

 

Zerga-prozedurak

Osasun larrialdiko egoerak ekonomiaren sektore kalteberenetan izan dezakeen inpaktua leuntzeko asmoz, Foru Gobernu Kontseiluak presazko zerga neurriak onetsi ditu; horien artean, zerga arloko epeak etetea edo luzatzea.

 

null TR Permisos de pesca de trucha en cotos

Arrantza esparruetan amuarrainak harrapatzeko baimena eskatzea

Epeak

Itxita

Zozketan parte hartzea: Abenduaren 1etik 31ra

Turno askea: baimen soberakinak eskuratzeko amurarrantzako-denboraldiaren barruan izango da, Arabako Arrantza Kontinentala arautzen duen Foru Arauak dioen legez.

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Nortasuna egiaztatzen duen agiriaren fotokopia konpultsatua (NAN / pasaportea / AIZ / herrialdeko nortasun-agiria / besterik)

Informazio gehiago

Posta arruntez bidalitakoei dagokienez, zigilu markan jarritako data hartuko da kontuan

licenciascazaypesca@araba.eus

TRAMITAR

Zer behar dut?

    • B@K
    • B@KQ 
    • Ziurtagiri elektronikoa

Mendi Zerbitzuko Ehiza eta Arrantza Atala

Probintzia plaza, 5 – behea

01001 Vitoria-Gasteiz

Telefonoa: 945 18 18 77

Herritarren arretarako telefonoak eta helbideak