EPEAK ETETEA 

 

Administrazio-prozedurak

COVID-19ak eragindako osasun-krisia dela eta, kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duen 463/2020 Errege Dekretuaren Hirugarren Xedapen Gehigarrian, martxoaren 14koan, ezarritakoa betez, prozedurak izapidetzeko terminoak eta epeak eteten dira, aipatutako Errege Dekretuak indarrean egoteari uzten dion unean zenbaketa berriro hastea aurreikusiz, edo, hala badagokio, luzapena.

 

Zerga-prozedurak

Ekonomiaren sektorerik kalteberenetan izan dezakeen balizko inpaktua leuntzeko asmoz, 2/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua onartu zen, martxoaren 18koa, zerga-izapide jakin batzuen etenaldia adostuz, baina EZ guztiena.

 

null TR Servicio de publicación de anuncios en el BOTHA

ALHAOn iragarkiak argitaratzea

Izapidetu

Epeak

Irekita

Zer behar dut?

    • B@KQ: Ontzi jokoa
    • Ziurtagiri digitalak

Ez dago

  • Presentziala 

Probintzia Plaza, 01001 Vitoria-Gasteiz

Teléfonoa: 945 181818

email: anunbotha@araba.eus

Izapidetu