null TR Comunicación de licencias municipales (bienes culturales incluidos en Conjuntos Monumentales con planeamiento aprobado con posterioridad al Decreto de Protección) EUS

Udal lizentziak jakinaraztea (Babeserako Dekretuaren ondoren onetsitako planeamendua duten monumentu multzoetako ondasun kulturalak)

Izapidetu

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

Udal baimena, hirigintza txostena eta udal baimena emateko oinarritzat erabilitako dokumentazio teknikoa (txosten teknikoa edo sortetan zatitutako aurrekontua; edo oinarrizko proiektua edo exekuzio proiektua).

TXOSTEN TEKNIKOA

Zer behar dut?

    • Ziurtagiri elektronikoa
    • BAKQ (ontzi jokoa).

Telematikoki

Izapidetu