EPEEN ETENALDIAREN AMAIERA

 

Administrazio-prozedurak

 

463/2020 Errege Dekretuak deklaratutako alarma egoera luzatzen duen maiatzaren 22ko 537/2020 Errege Dekretuaren 9. artikuluan adierazitakoaren arabera, amaiera ematen zaio administrazio epeak eteteari, 2020ko ekainaren 1etik aurrerako ondorioekin.

 

Zerga-prozedurak

Osasun larrialdiko egoerak ekonomiaren sektore kalteberenetan izan dezakeen inpaktua leuntzeko asmoz, Foru Gobernu Kontseiluak premiazko zerga neurriak onetsi ditu; horien artean, zerga arloko epeak etetea edo luzatzea.

 

null TR Comunicación de licencias municipales (bienes culturales incluidos en Conjuntos Monumentales con planeamiento aprobado con posterioridad al Decreto de Protección) EUS

Udal lizentziak jakinaraztea (Babeserako Dekretuaren ondoren onetsitako planeamendua duten monumentu multzoetako ondasun kulturalak)

Izapidetu

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

Udal baimena, hirigintza txostena eta udal baimena emateko oinarritzat erabilitako dokumentazio teknikoa (txosten teknikoa edo sortetan zatitutako aurrekontua; edo oinarrizko proiektua edo exekuzio proiektua).

TXOSTEN TEKNIKOA

Zer behar dut?

    • Ziurtagiri elektronikoa
    • BAKQ (ontzi jokoa).

Telematikoki

Izapidetu