EPEAK ETETEA 

 

Administrazio-prozedurak

COVID-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren Hirugarren Xedapen Gehigarrian xedatutakoa betez, epemugak eten eta administrazio prozedurak izapidetzeko epeak geldiarazten dira, eta aurreikusten da berriz zenbatzen hastea errege dekretu horrek edo, hala badagokio, haren luzapenak indarra galtzen duenean. 

 

Zerga-prozedurak

Osasun larrialdiko egoerak ekonomiaren sektore kalteberenetan izan dezakeen inpaktua leuntzeko asmoz, martxoaren 18ko 2/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua onartu zen, zeinaren bidez erabaki baitzen zerga izapide jakin batzuk etetea, baina EZ guztiak. 

 

 

null TR Comunicación de licencias municipales (bienes culturales incluidos en Conjuntos Monumentales con planeamiento aprobado con posterioridad al Decreto de Protección) EUS

Udal lizentziak jakinaraztea (Babeserako Dekretuaren ondoren onetsitako planeamendua duten monumentu multzoetako ondasun kulturalak)

Izapidetu

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

Udal baimena, hirigintza txostena eta udal baimena emateko oinarritzat erabilitako dokumentazio teknikoa (txosten teknikoa edo sortetan zatitutako aurrekontua; edo oinarrizko proiektua edo exekuzio proiektua).

TXOSTEN TEKNIKOA

Zer behar dut?

    • Ziurtagiri elektronikoa
    • BAKQ (ontzi jokoa).

Telematikoki

Izapidetu