Karramarroa kontrolatu eta deuseztatzeko ibai zatiak

Arrantzan egiten duen edozein pertsonak Arabako karramarro esparruetarako arrantza baimenak bi modutan eska ditzake:

ZOZKETA

Martxoan zehar eska daiteke,  Baimen eskabide hori, hots, orrialde honetan ageri den inprimaki eredua, AFAn aurkeztuko da, bertatik bertara edo egoitza elektronikoaren bidez. Aurkeztutako guztien artean zozketa egingo da, baimenak hautatze aldera lehentasunak ezartzeko. Zozketa egindakoan,  baimenak eskatzeko esleitutako egun eta orduak jakinaraziko zaizkio eskatzaileari.

Eskatzaileak baimenak aukeratutakoan, ordainketa gutunak bidaliko zaizkio etxera. Gutun horrekin batera, halaber, arrantza baimenak eta harrapaketa parteak bidaliko zaizkio. Zazpi egun izango ditu ordaindu beharrekoa ordaintzeko. Ordainketa berak aukeratutako finantza erakundean edo www. euskadi.eus/mipago web orriaren bidez egingo da.

Ez badira epe horretan ordaintzen baimenak, baimenari uko egiten zaiola esan nahiko du eta txanda librean emango dira.

 

BAIMENAK TXANDA LIBREAN EMATEA

Zozketan jarritako hurrenkeraren arabera baimenak telefonoz eman ondoren baimen librerik geratzen bada, baimen horiek edozein pertsonak eskuratu ahal izango ditu, zozketan parte hartu izan zein ez. Honela jaso ahal izango dira baimen horiek:

  • Arabako Foru Aldundian ehiza eta arrantza baimenak ematen diren bulegora joanda (Probintzia plaza, 5, behea, Gasteiz), astelehenetik ostiralera, 08:15etik 13:45era.
  • Telefono honetara deituta: 945 181877, astelehenetik ostiralera, 13:45etik 14:30era.
  • AFAren egoitza elektronikoaren bidez.

 

EMATE DATA:

2018ko ekainaren 19tik aurrera,  eta honela eskuratu ahalko dira:

Arabako Foru Aldundian ehiza eta arrantza lizentziak ematen diren bulegoetara joanda (Probintzia plaza, 5, behea, Gasteiz), astelehenetik ostiralera, 08:15etik 13:45era.

Telefono honetara deituta: 945 181877, astelehenetik ostiralera, 13:45etik 14:30era.

 

PAZIFIKOKO KARRAMARROAREN TRAMOAK:

  • BERRÓN/EGA
  • OMECILLO/TUMECILLO
  • BAIA
  • ZADORRA

KARRAMARRO GORRIAREN TRAMOA:

  • ALBINA

Ez dago baimen mugarik

Eskatzaile bakoitzak, gehienez ere, bi pertsonarentzako baimenak lor ditzake.

NANaren edo atzerritarren identifikazio zenbakia (AIZ) fotokopia aurkeztuko dute baimena lehenengoz eskatzen duten pertsonek, baldin eta haren lizentzia Araban emana ez bada.