Araudia

  • Puntualtasuna, sarreran zein irteeran, ezinbestekoa da ikastaroa ondo joan dadin.

  • Asistentzia derrigorrezkoa da (asistentzien kontrolean sinatu behar da). Justifikatu gabeko hutsegiteek plaza galtzea ekarriko dute berekin hasitako urteko eta hurrengo ikasturteko jardueretarako.

  • Talde teknikoari jakinarazi behar zaizkio epe luzerako izango diren justifikatutako hutsegiteak, ez irakasleei.

  • Onartutakoen eta kanpo utzitakoen zerrendak errespetatu beharko dituzte ikasleek. Plazak
    pertsonal eta besterenezinak dira.

  • Ikasle bakoitzak bere gain hartuko ditu eskoletako materialen gastuak: fotokopiak, testu-liburuak eta material suntsikorrrak.

  • Funtzionamendua hobetzeko, eta irakasleen, ikasleen eta talde teknikoaren arteko komunikazioa ziurtatzeko, kurtso bakoitzak bi pertsona izendatuko ditu ordezkari gisa: bat, titularra; bestea, ordezkoa. Pertsona horien bitartez bideratuko da taldean sortzen den edozein proposamen.

  • Gogora ezazu liburutegi batean zaudela eta isiltasuna funtsezkoa dela gainerako erabiltzaileak errespetatzeko.

Testu osoa: Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofiziala, 2018ko urtarrilak 3.