Araudia

  • Ezinbestekoa da puntualtasuna, sarreran zein irteeran, ikastaroa ondo joan dadin.

  • Derrigorrezkoa da asistentzia (asistentzien kontrolean sinatu behar da). Justifikatu gabeko hutsegiteek plaza galtzea ekarriko dute urte horretako eta hurrengo ikasturteko jardueretarako.

  • Talde teknikoari jakinarazi behar zaizkio epe luzerako izango diren justifikatutako hutsegiteak, eta ez irakasleei.

  • Onartutakoen eta kanpo utzitakoen zerrendak errespetatu beharko dituzte ikasleek. Plazak
    pertsonalak eta besterenezinak dira.

  • Ikasle bakoitzak bere gain hartuko ditu eskoletako materialen gastuak: fotokopiak, testuliburuak eta material suntsikorrrak.

  • Gogora ezazu liburutegi batean zaudela eta isiltasuna funtsezkoa dela gainerako erabiltzaileak errespetatzeko.

Testu osoa: Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofiziala, 2018ko urtarrilak 3.