Nire aitorpena 2018ko errenta

Rentafacil-en proposamena jasotzen baduzu

Rentafacil errenta aitorpenaren proposamenak dira, Arabako Foru Aldundiak zergadunei etxera bidaltzen dizkienak. Proposamen horiek gure zerga fitxategietan agertzen diren datuen arabera egiten dira.

Hura baieztatzeko, zure NAN zenbakia eta zure aitorpenaren emaitza bakarrik behar dira

Rentafacil baieztatu

 

Ekainaren 14ra arte baiezta dezakezu. Eta momentuan bertan inprima dezakezu.

Kuotaren emaitza itzultzekoa bada, apirilaren 9an hasiko dira itzulketak.

Baita ere, zeure finantza entitate laguntzailera jo dezakezu, edo 900 111 202 telefonora.

Kuotaren emaitza sartzekoa bada, zatikatuta helbideratuko dizugu haren zenbatekoa.

Zordunketa datak:

 • %60, ekainaren 25ean

 • gainerako %40, 2019ko azaroaren 12an, zure aitorpen proposamenean ageri den kontuan.

Kontu hori aldatu nahi baduzu, jo ezazu zeure finantza entitate laguntzailera.

Finantza Entitate laguntzaileak

 

Ez baduzu jasotzen Rentafacil-en proposamena

Ez baduzu jasotzen Rentafacil-en proposamena zeure helbidean, zenbait aukera daukazu aitorpena aurkezteko.

Rentaraba

Aitorpena prestatzeko zerbitzua da. Arabako Foru Aldundiaren Ogasun Sailaren bulegoetan, finantza entitate laguntzaileetan eta baimendutako aholkularitza eta gestorietan ematen da.

Aurretiko hitzordua eskatu

Foru Ogasuneko bulegoetan beste pertsona batzuen errenta aitorpena egiteko edo aldatzeko, beharrezkoa da BAIMEN HAU eta NANaren fotokopia ekartzea.


 

Aldundiaren zerbitzua:

Epeak  
Hasiera dara 2019ko apirilaren 9a  
Amaiera data 2019ko ekainaren 25a

 

Rentaraba - Aitorpena Arabako Foru Aldundiko bulegoetan aurkeztea

 

1.- Aurretiko hitzordua

Foru Ogasunaren bulegoetara aitorpena egitera etorri baino lehen, hitzordua eskatu beharko duzu aurrez (2019ko apirilaren 4tik ekainaren 12ra),bide hauetakoren batetik

Aurretiko hitzordua eskatu

 

Telefono honen bitartez ere hitzordua eska dezakezu: 900 111 203

Oharra: Itundutako hitzordura etortzerik ez baduzu, utziguzu beste pertsona bati hitzordu hori esleitzen. Horretarako, ezeztatu edo aldatu beharko duzu Internetekogune beraren bitartez edo telefono zenbaki berera deituz.


 

2.- Finantza entitate laguntzaileak

Finantza entitate laguntzaileetan egiten diren aitorpenak dira:

Epeak
Hasiera data 23 de abril de 2019
Amaiera data 14 de junio de 2019


Identifikazio etiketa: ezinbestekoa da, zure aitorpena aurkezteko


Aldundian eta finantza erakunde laguntzaileetan zerbitzua emateko komunak diren arauak

Zerbitzu hau zergadun guztiei ematen zaie, ondoko hauei izan ezik:

 • Ekonomia jardueraren bat dutenak.

 • 2018ko ekitaldian beren ohizko etxebizitza eskualdatu dutenak.

 • 2018ko ekitaldian balio higikorrak (akzioak...) edo higiezinak (etxeak, lurrak...) saltzeko hiru eragiketa baino gehiago egin dituztenak.

2019ko apirilaren 23tik aurrera Foru Ogasunaren bulegoetara bertaratu beharko zara, NANa/IFZ aldean duzula, zure errolda datuak eguneratzeko, ondoko egoeretakoren bat aldez aurretik jakinarazi EZ diguzunean:

 • Arabako Lurralde Historikoan zergadun berria izatea

 • 2018an egoera zibila aldatu izana

 • 2017ko errentan aitortutakoari dagokionez, helbidea aldatu izana

Hauek finantza erakunde laguntzaileak dira

 


3.- Baimendutako aholkularitza eta gestoriak

Epeak
Hasiera data 2019ko apirilaren 23a
Amaiera data 2019ko ekainaren 25a

 

Identifikazio etiketa: Ezinbestekoa da, zure aitorpena aurkezteko, borondatezko baimendu gisa dihardutenean izan ezik.


Zer egin behar duzu, zure etiketa jaso ez baduzu edo galdu baduzu?

Arabako lurralde historikoan zergadun berria bazara, 2018an zure egoera zibila aldatu baduzu edo 2017ko errentan aitortutakoari dagokionez helbidea aldatu baduzu eta aldez aurretik jakinarazi ez badiguzu, 2019ko apirilaren 23tik aurrera Foru Ogasunaren bulegoetara bertaratu beharko zara  NANa/IFZ aldean duzula, zure errolda datuak eguneratzeko eta zuri identifikazio etiketa emateko, errenta aitorpenarekin batera aurkez dezazun.

Gai honi buruz ARGIBIDE gehiago behar badituzu edo identifikazio etiketen kopia behar baduzu, deitu telefono zenbakihonetara: 900 111 203. Horren bidez, telefonia interaktiboko zerbitzua eskaintzen dizuegu, egunean 24 orduz, astean 7 egunez erabilgarri dagoena.

Internetetik aurkeztea - Rentared

Aitorpen hauek zergadunak egiten ditu, laguntza programa erabiliz, eta 'Egoitza Electronikoa' bidez bidaltzen ditu, ziurtagiri elektronikoa edo itsasontzi-jokoa

Laguntza programa

Ziurtagiri elektronikoaren edo itsasontzi-jokoaren bidez, eta laguntza programaren argibideak jarraituz, zure zerga datuak eskuratu ahal izango dituzu eta, gainera, zure aitorpena egiteko bi aukera izango dituzu:

 • Eskuliburua: Zure zerga datuak, familiarenak eta pertsonalak zuk zeuk sartuz.

 • Automatikoa: Datuak zure aitorpenera inportatuz eta, beharrezkoa izatekotan, zerga eta familia datuak eta jarduera ekonomikoenak osatuz.

Programa deskargatu

 

Aitorpenarekin batera, Internet bidez igor diezazkigukezu aitorpenarentramitazioa arintzeko ezinbesteko jotzen dituzun agiriak, batez ere, une horretan jasota ez dauden datuak egiaztatzen dituztenak edo gaur egun jasota daudenekin bat ez datozen datuak egiaztatzen dituztenak.

Epeak

Nuluak eta itzultzekoak

2019ko apirilaren 5etik ekainaren 25era arte

Positiboak, helbideratutako kuotarekin

2019ko apirilaren 5etik ekainaren 14ra arte

Positiboak, pasabide ordainketak

2019ko ekainaren 15etik 25era arte

 

Internetetik aurkeztea - Rentared

 

 

Emaitzak

Aitorpenaren emaitza itzultzekoa bada eta ez baduzu jarduera ekonomikorik egiten, zenbateko hori berehala kudeatuko da.Itzulketak 2019ko apirilaren 9an hasiko dira.

Zure kuota positiboa bada, zeure aitorpenean adierazitako moduan (osorik edo zatika) eta kontuan egingo da ordainketa.

Hona hemen helbideratze egunak (zordunketa datak):

 • Ordainketa osoa.- 2019ko ekainaren 25ean.

 • Zatikako ordainketa.- % 60 2019ko ekainaren 25ean eta gainerako % 40a 2019ko azaroaren 11n.


Jarraipena

Rentared programaren bidez, zure aitorpena zein egoeratan dagoen eta zer bilakaera duen ikusi ahal izango duzu; dokumentaziorik eskatzekotan, bide beretik bidali ahal izango duzu.

Era berean, aurreko ekitaldietako aitorpenak eta likidazioak kontsultagai izango dituzu-, eta aitorpenaren kopia bat eskuratu ahal izango duzu.

Halaber, posta elektronikoaren bidez mezua jasoko duzu itzulketa egiten denean edo, hala badagokio, kuota helbideratzean.


Baldintzak

Autorenta

Aitorpen horiek dira zergadunak egiten dituenak, Arabako Foru Aldundiak eginiko laguntza programaren bidez egiten den aitorpena aurkezteko agiriak inprimatzearen bidez. (ez da beharrezkoa aurkeztea aitorpen guztia inprimatuta)

Programa deskargatu

 

Epeak
Hasiera data 2019ko apirilaren 23a
Amaiera data 2019ko ekainaren 25a

 


Eskaintzak aurkezteko lekua:

 • Aitorpenen emaitza dirua ordaindu beharra bada:

  • Finantza erakunde laguntzaileetan, zergadunak diru sarrera ordainketa gutunaren bidez egitea aukeratzen badu. Aitorpena aurkezteko agiriaren kopia zigilatua itzuliko zaio aurkezten duenari.

  • Arabako Foru Aldundiaren bulegoetan, foru aldundiaren alde egindako diru sarreraren frogagiriarekin batera. Aitorpena aurkezteko agiriaren kopia zigilatua itzuliko zaio aurkezten duenari.

  • Ohiko posta edo posta ziurtatu bidez, Arabako Foru Aldundiari egindako diru sarreraren ordainagiriarekin batera. Harekin batera aitorpen agiriaren administrazioarentzako alea ere bidaliko da.

 • Aitorpenen emaitza itzultzekoa edo nulua bada:

  • Foru ogasunaren bulegoetan. Aitorpena aurkezteko agiriaren kopia zigilatua itzuliko zaio aurkezten duenari.

  • Finantza erakunde laguntzaileetan.

  • Ohiko posta edo posta ziurtatu bidez, aitorpen agiriaren administrazioarentzako alea barne.

Hauek finantza erakunde laguntzaileak dira:

Finantza erakunde laguntzaileak