Ukrainatik lekualdatutako haurren eta nerabeen harrera

Ukrainatik datozen haurrak eta nerabeak hartzeko eskaintzen diren herritarren elkartasun adierazpenak bideratzeko moduari buruz jasotzen ari garen kontsulta ugarien aurrean, edo Ukrainatik lekualdatutako haur edo nerabe batekin bizi diren pertsonei laguntza eta orientazioa emateko eskaeren aurrean, uste dugu beharrezkoa dela hurrengo informazioa helaraztea:

1) Ukrainak Espainian duen enbaxadak adierazi duenez, ezin izango da adingaberik adoptatu edo konfinatu atzerritarren tutoretzapean, Ukrainako Gobernuaren baimenik gabe eta Ukrainan indarrean dagoen legeria bete gabe.

2) ORO HAR ez da ekimen partikularrik bultzatu behar beren familietatik banandutako haurrak edo nerabeak lekualdatzeko. Adingabeak Ukrainatik Espainiara lekualdatu behar badira haien zaintzaz arduratzen den heldurik gabe, bide publiko ofizialen bidez egin beharko da beti, adingabeen trafiko- edo salerosketa-egoerak gertatzeko arrisku handia baitago.

3) Adingabeak lekuz aldatu badira, honako alderdi hauek hartu behar dira kontuan:

 • Ukrainatik lekualdatu diren eta Espainian guraso, tutore edo zuzeneko senideen ardurapean dauden adingabeak "nazioarteko Babes Orokorreko Harrera Sisteman" aurreikusitakoaren arabera artatu beharko dira, eta printzipio bat izango da adingabeak beren familia-unitatean mantentzea, salbu eta babesgabetasun-adierazleak badaude; kasu horretan, lurralde bakoitzeko babes-erakundeek haurrak eta nerabeak babesteko araudiaren arabera jardun beharko dute. Haurra edo nerabea gurasoengandik edo tutoreengandik banandu bada, baina zuzeneko senide batekin jarraitzen badu, hasiera batean Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Adingabeen eta Familiaren Arloak ez du esku hartuko.
 • Ukrainatik Espainiara guraso, tutore edo zuzeneko seniderik gabe lekualdatutako adingabeak Haurren Babeserako Erakunde Publikoak gainbegiratu behar ditu, Lagundu Gabeko Adingabe Atzerritarren estatusa dutelako eta, beraz, dagokien lurraldeetako Babeserako Erakunde Publikoek artatu (eta hartu) behar dituztelako kolektibo horrentzat ezarritako ohiko prozeduraren bidez, edo egoera hori adingabe atzerritarraren aldi baterako egonaldi gisa gaitu behar delako arrazoi humanitarioengatik. Babes Erakundeak martxoaren 29ko 2/2022 Errege Lege Dekretuaren arabera jokatzen du. Dekretu horren bidez, premiazko neurriak hartzen dira Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko Plan Nazionalaren esparruan (49. art). Gure lurraldean, arreta hori Arabako Foru Aldundiaren eskumena da, eta, beraz, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Adingabeen eta Familiaren Arloari egoera horien guztien berri ematera bideratuta dago, arreta egokia eman dezan. Zure kasuan, ez da aplikatuko aurreko atalean aipatutako "nazioarteko Babeseko Harrera Sisteman" aurreikusitako ibilbidea

4) Ukrainatik etorritako haurrak edo nerabeak artatzeko beren burua eskaintzen duten pertsonen kontsultak jasotzen badituzu, honako helbide elektroniko honetara acogimiento@araba.eus edo 945 121 060 telefonora bidaltzeko eskatzen dizugu.

Jarraian aurkituko duzun eskeman, GOFEko Adingabeen eta Familiaren Arloaren esku-hartzea eskatzen duen egoeraren baten berri izanez gero nola jokatu behar den azaltzen saiatu gara, labur-labur.

Eskerrik asko zure laguntzagatik.

Udalentzako jarraibideak haurren harrerari buruz

Lagundu nahi duten familiak 

 

Dagoeneko harreran adingabe bat duten familiak 

 

 

Jarduteko oinarrizko jarraibideak

1. Adingabeak beren familietatik banantzea saihestea. Inoren kargura ez dauden adingabeak lekualdatzeak adingabeen trafiko-mafiak agertzea eragiten du.
2. EZ ekarri adingaberik Arabako Foru Aldundira lehenago informatu gabe acogimiento@araba.eus edo 945 121 060
3. Adingabeak Ukrainatik Espainiara lekualdatu behar badira gurasoen laguntzarik gabe edo haien arretaren legezko ardura duen pertsonaren batekin, lekualdatze horiek bide ofizialetatik egin beharko dira.
4. Bereizketa hori jada gertatu bada, lekualdatutako adingabeak familiekin ahalik eta lasterren bateratzea/itzultzea sustatzea.
5. Ukraniatik irteten diren adingabeek identifikazio-agiriak aldean dituztela ziurtatzea.
6. Epe ertain/luzerako neurriak bilatu behar dira. Epe laburra bakarrik baloratuta hartutako erabaki batek kalte handiagoa eragin diezaioke adingabeari, ez baitakigu zenbat denbora luza daitekeen egoera hori
7. Ukrainatik guraso, tutore edo zuzeneko seniderik gabe iristen den adingabe oro Arabakoko Foru Aldundiaren babespean artatu beharko da. Adingabe bat artatu nahi duten espainiarrek horretarako baloratu beharko dute.

 

 

Kontuan hartu beharreko alderdiak, harrera familia izan nahi baduzu

Adingabe baten harrera-prozesua ez da hain erraza, lege- eta administrazioalderdi
asko hartu behar dira kontuan:

 • Harrera-prozesua Arabako Foru Aldundiaren bidez gauzatu behar da. Komunitate bakoitzak erakunde publiko bat du programa horiek kudeatzeko.
 • Kasu bakoitza banaka aztertu behar da, adingabeen egoeraren eta eskaintzen den familiaren gaitasunen arabera.
 • Borondate ona izatea ez da beti izaten ahal izatea

Hausnartu beharreko alderdiak:

 • Epe ertain/luzerako erabakia
 • Erabilgarritasuna
 • Familia harrerarentzat ekarriko dituzten aldaketak eta egokitzapenak
 • Familiarekin harremanetan egoteko beharra
 • Hizkuntza
 • Trauma
 • Artatutako adingabeak komunitate ukrainarrarekin sozializatzeko duen beharra.