Mota
Norentzat
Izapide gaiak

364 emaitza aurkituta

 • OJ
  Bekak, laguntzak eta sariak

  Obra txikientzako laguntzak. 2019ko deialdia

  Obra txikientzako laguntzak. 2019ko deialdia Programa hau Arabako Foru Aldundia Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeekin finantza lankidetzan aritzeko tresna aparta da. Inbertsio txikiak...
 • KU
  Nekazaritza, abeltzaintza; arrantza eta elikadura

  Mahastietako aldaketak egiteko eskaera

  Mahastietako aldaketak egiteko eskaera Mahastizainak mahasti inskribatuetan egindako aldaketa oro jakinarazi beharko da. Nori zuzendua Organo eskuduna Mahastizaina Mahastizaintza eta Enologia...
 • KU
  Herritarraren, enpresaren edo langile publikoaren harremanak administrazioa

  Agiriak konpultsatzea

  Agiriak konpultsatzea Soil-soilik, Arabako Foru Aldundian eragina izango duten edo Aldundiak berak eman dituen agirien konpultsa. Nori zuzendua Organo eskuduna Ebazpena Herritarrak, Enpresak...
 • KU
  Herritarraren, enpresaren edo langile publikoaren harremanak administrazioa

  Ahalordea askiestea

  Ahalordea askiestea Ahalordea askiestea, AFAk eta bere erakunde autonomoek deitutako lizitazioak aurkezteko enpresek daukaten ordezkaritza gaitzeko eta abalak emateko. Nori zuzendua Organo eskuduna...
 • JS
  Nekazaritza, abeltzaintza; arrantza eta elikadura

  Nekazaritza makineriaren erregistroa

  Nekazaritza makineriaren erregistroa Nekazaritzako Makinen Erregistroan nahitaez inskribatu beharko dira nekazaritzarako erabiltzen diren makinak, talde hauetakoren batean sartzen badira:...
 • JS
  Herri lanak, trafikoa eta garraioa

  AP-68 bidesari soziala

  AP-68 bidesari soziala Arabako Lurralde Historikoan bizi diren AP-68 autobidearen erabiltzaileek diruz laguntzekoa den bide zatian ordaindutako bidesarirako dirulaguntzak ematea. Dirulaguntzaren...
 • JS
  Herri lanak, trafikoa eta garraioa

  Kirol probak egiteko baimenak ematea

  Kirol probak egiteko baimenak ematea Kirol probarako baimena eman baino lehen txostena egin behar du trafikoko kasuan kasuko lurralde bulegoak, probak eragindako bideen egoera eta ezaugarriak zein...
 • JS
  Herri lanak, trafikoa eta garraioa

  AP-1 bidesari soziala

  AP-1 bidesari soziala VIAS de Alava S.A.k dirulaguntzak ematea Arabako Lurralde Historikoan bizi diren AP-1 autobidearen erabiltzaileek Arabako zatian ordaindutako bidesarirako. Diru laguntzaren...
 • OJ
  Gizarte zerbitzuak eta berdintasuna

  Psikologia, gizarte eta hezkuntza esku-hartzerako zerbitzua eta genero indarkeriaren biktimei zuzendutako gizarte laguntza

  Psikologia, gizarte eta hezkuntza esku-hartzerako zerbitzua eta genero indarkeriaren biktimei zuzendutako gizarte laguntza Zerbitzu honetan hauek eskaintzen dira: Psikologia, gizarte eta hezkuntza...
 • LI
  Zergak eta bestelako tributuak

  Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga

  Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergaren autolikidazioa ondasunak eta eskubideak Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Herritarrak Ogasuna. Zeharkako...
 • AM
  Zergak eta bestelako tributuak

  Atxikipenak eta konturako ordainketak

  Atxikipenak eta konturako ordainketak Nori zuzendua Organo eskuduna Herritarrak, enpresak, elkarteak eta erakundeak Ogasuna. Zuzeneko Zergen Zerbitzua. Sozietate eta Ez egoiliarren gaineko Zergen...
 • KU
  Zergaz kanpoko sarrerak

  Tasak eta bestelako ordainketak

  Tasak eta bestelako ordainketak Arabako Foru Aldundiak bildu beharreko tasa, prezio publiko, isun, diru-zehapen eta beste zenbait eragiketa ez fiskali buruzko informazioa jasotzen du zerbitzu...
 • LI
  Nekazaritza, abeltzaintza; arrantza eta elikadura

  Ehiza esparruen kudeaketa

  Ehiza esparruen kudeaketa Autorización para que las superficies continuas de terreno, susceptibles de aprovechamiento cinegético, se conviertan en Cotos de Caza o para renovación de su vigencia....
 • OJ
  Gizarte zerbitzuak eta berdintasuna

  Irisgarritasunari, etxebizitzen egokitzapen funtzionalari eta laguntza produktuak eskuetaratzeari buruzko informazioa eta aholkularitza emateko zerbitzua

  Irisgarritasunari, etxebizitzen egokitzapen funtzionalari eta laguntza produktuak eskuetaratzeari buruzko informazioa eta aholkularitza emateko zerbitzua Helburu nagusia da ezinduen autonomia,...
 • JS
  Nekazaritza, abeltzaintza; arrantza eta elikadura

  Izapidea: Nekazaritza edota abeltzaintza azoketan kartelak, liburuxkak eta/edo garaikurrak egiteko laguntzak

  Izapidea: Nekazaritza edota abeltzaintza azoketan kartelak, liburuxkak eta/edo garaikurrak egiteko laguntzak Nekazaritza edota abeltzaintza azoken antolakuntzarekin lotura duten kartelak,...
 • KU
  Nekazaritza, abeltzaintza; arrantza eta elikadura

  Nekazaritza sektoreko laguntzak

  Nekazaritza sektoreko laguntzak Nekazaritza sektoreko laguntzak Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Herritarrak, erakundeak, elkarteak eta enpresak Nekazaritzaren garapen zerbitzua ...
 • OJ
  Gizarte zerbitzuak eta berdintasuna

  Gizarte larrialdiko laguntzak

  Gizarte larrialdiko laguntzak Laguntza ekonomikoak, gizarte bazterkeria prebenitzeko, saihesteko edo arintzeko behar diren gastu espezifikoei, ohikoei nahiz ezohikoei, aurre egiteko nahiko...
 • AM
  Zergak eta bestelako tributuak

  Zerga etiketak

  Zerga etiketak Identifikazio etiketak egitea, derrigorrezkoak, dagozkien kasuetan, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren zerga aitorpenak, eta PFEZren konturako atxikipenak eta ordainketak aurkezteko....
 • AM
  Zergak eta bestelako tributuak

  Zergei buruzko galderak

  Zergei buruzko galderak Zergari buruzko kontsulta idatziak aurkezteko gaitutako zerbitzua, euren konplexutasunagatik zergadunarentzako berehalako arretarako beste kanal batzuetatik erantzun ezin...
 • KU
  Nekazaritza, abeltzaintza; arrantza eta elikadura

  Ehiza baimenak Kuartangoko ehiza esparru sozialean

  Ehiza baimenak Kuartangoko ehiza esparru sozialean Kuartangoko ehiza esparru sozialean ehizan aritzeko baimenen zozketan parte hartzea. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Ehiztaria...
 • AM
  Zergak eta bestelako tributuak

  Ez egoiliarren errenta

  Ez egoiliarren errenta Pertsona fisiko edo juridiko horiek Espainia ez den herrialde bateko zerga egoiliarrak izan behar dute eta errendimenduak izan behar dituzte eskuratuak Araban. Nori zuzendua...
 • LI
  Zergak eta bestelako tributuak

  Borondatezko ordezkaritza

  Borondatezko ordezkaritza Zergadun batek bere konfiantzazko pertsona bati edo profesional bati bere izenean izapideak edo jarduerak egiteko, eskubideak erabiltzeko edo betebeharrak betetzeko...
 • KU
  Herritarraren, enpresaren edo langile publikoaren harremanak administrazioa

  Erregistro Elektroniko Komuna

  Erregistro Elektroniko Komuna Agiriak aurkezteko izapide generiko baterako aukera ematea, noiz ere gairen batean ez dagoen agiriak aurkezteko izapide elektroniko espezifikorik Arabako Foru Aldundi...
 • OJ
  Gizarte zerbitzuak eta berdintasuna

  Abegia gizarte eta ogasun egoitza unitatea

  Abegia gizarte eta ogasun egoitza unitatea Zerbitzu honen helburua gaixotasun mental larriak diagnostikatuta dituzten eta substantzia toxikoak kontsumitzen dituzten pertsonentzako epe ertain edo...
 • JS
  Zergak eta bestelako tributuak

  Zerga salaketa

  Zerga salaketa Zerga salaketaren bidez Arabako Zerga Administrazioari jakinaraziko zaizkio zergen arloko arau-hauste izan daitezkeen egitateak edo egoerak, edo haren lurralde eremuan zergen...
 • OJ
  Gizarte zerbitzuak eta berdintasuna

  Egoitza eta familia harrera izan ondoren bizitza autonomoaren jarraipena egiteko programa

  Egoitza eta familia harrera izan ondoren bizitza autonomoaren jarraipena egiteko programa Programa honen bidez beren kabuz bizitzeko gaitzen laguntzen zaie Adingabeen Kontseiluaren zaintzapean edo...
 • OJ
  Gizarte zerbitzuak eta berdintasuna

  Babesgabetasuna baloratzeko eta diagnostikatzeko zerbitzua

  Babesgabetasuna baloratzeko eta diagnostikatzeko zerbitzua Zerbitzu honi esker adingabekoen babesgabetasun egoerak identifikatzen, diagnostikatzen eta hala badagokio mailakatzen dira, eta ondoren,...
 • KU
  Nekazaritza, abeltzaintza; arrantza eta elikadura

  Mahastizain agiriak

  Mahastizain agiriak Mahastizainari buruz dagoen dokumentazioa eskatu eta kontsultatzea Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Mahastizainei Arabako Foru Aldundiko Mahastizaintza eta Enologia...
 • AM
  Zergak eta bestelako tributuak

  Balio erantsiaren gaineko zergaren aitorpena

  Balio erantsiaren gaineko zergaren aitorpena Zergadunek Balio erantsiaren gaineko zergaren aitorpena edo autolikidazioa aurkeztea Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Herritarrak, enpresak,...
 • IS
  Herritarraren, enpresaren edo langile publikoaren harremanak administrazioa

  Ordainketak egitea ordainketa gutun bidez

  Ordainketak egitea ordainketa gutun bidez Zerbitzu honek aukera ematen dizu Arabako Foru Aldundiari ordainketak telematikoki egiteko, baldin ordainketa gutun bati lotuta badaude. Online ordaintzeko...
 • AM
  Zergak eta bestelako tributuak

  Aitorpen informatiboak

  Aitorpen informatiboak Zergei buruzko informazioa ematea. Nori zuzendua Organo eskuduna Herritarrak, enpresak, elkarteak eta erakundeak Ogasuna. Zuzeneko Zergen Zerbitzua. Zer egin behar duzu?...
 • AM
  Zergak eta bestelako tributuak

  Berraztertzeko errekurtsoa

  Berraztertzeko errekurtsoa Zerga administrazioak emandako egintzen aurkako berraztertzeko errekurtsoak aurkezteko gaitutako zerbitzua. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Herritarrak,...
 • JS
  Zergak eta bestelako tributuak

  Aseguru primen gaineko zergak

  Aseguru primen gaineko zergak Aseguru primen gaineko zergen izapideak egitea (430 eredua eta 480 eredua). Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Enpresak. Ogasun Saila. Zeharkako Zergen Zerbitzua....
 • OJ
  Gizarte zerbitzuak eta berdintasuna

  Gaixotasun mentala duten pertsonentzako zentro okupazionala

  Gaixotasun mentala duten pertsonentzako zentro okupazionala Zerbitzu edo zentro horiek gaixotasun mentala duten pertsonek gizarte bizitzan aktiboki parte hartzea bultzatzen dute garapen...
 • KU
  Zergak eta bestelako tributuak

  Zerga Bereziak

  Zerga Bereziak Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Herritarrak/Enpresak/Elkarteak/Erakundeak Ogasuna. Zeharkako Zergen Zerbitzua. BEZaren eta Zerga Berezien Atala 1/1999 Zerga Premiazko...
 • KU
  Zergak eta bestelako tributuak

  Zerga-sarreren kudeaketa

  Zerga-sarreren kudeaketa Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Herritarrei. Enpresei Ogasuna. Zerga Sarrerak Kudeatzeko Zerbitzua Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren...
 • JS
  Kultura

  Udal lizentziak jakinaraztea (Babeserako Dekretuaren ondoren onetsitako planeamendua duten monumentu multzoetako ondasun kulturalak)

  Udal lizentziak jakinaraztea (Babeserako Dekretuaren ondoren onetsitako planeamendua duten monumentu multzoetako ondasun kulturalak) Babeserako Dekretuaren ondoren onetsitako planeamendua duten...
 • JS
  Kultura

  Ermitak kontserbatzeko edo/eta zaharberritzeko dirulaguntzak

  Ermitak kontserbatzeko edo/eta zaharberritzeko dirulaguntzak Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko Enklabeko entitateek sustatutako ermitak kontserbatzeko edo/eta zaharberritzeko diru...
 • OJ
  Gizarte zerbitzuak eta berdintasuna

  Dibertsitate funtzionala duten pertsonentzako eguneko zentroa

  Dibertsitate funtzionala duten pertsonentzako eguneko zentroa Eguneko zerbitzua da, aldi baterakoa edo iraunkorra, eta mendekotasun egoeran dauden eta/edo desgaitasuna duten pertsonei arreta...
 • JS
  Kultura

  Udal lizentziaren aurreko txostena (oinarrizko babeseko ondasun kulturalak eta bestelakoak)

  Udal lizentziaren aurreko txostena (oinarrizko babeseko ondasun kulturalak eta bestelakoak) Oinarrizko babeseko ondasun kulturaletarako eta bestelakoetarako udal lizentzia eskuratu aurreko txostena...
 • OJ
  Gizarte zerbitzuak eta berdintasuna

  Etxeko laguntza zerbitzua

  Etxeko laguntza zerbitzua Laguntza eta prebentzio zerbitzua da, menpekotasuna duten edo menpekotasuna izateko arriskua duten pertsonei zuzendutakoa, egunerokotasuneko jarduerak egiteko arazoak...
 • KU
  Cultura

  Ondasun kulturalei buruzko aholkularitza txostena

  Ondasun kulturalei buruzko aholkularitza txostena Balio kulturala duten ondasun higiezinei buruzko kontsultak eta txostenak. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Partikularrak eta toki...
 • KU
  Cultura

  Udal lizentziak jakinaraztea (Babeserako Dekretuaren ondoren onetsitako planeamendua duten monumentu multzoetako ondasun kulturalak)

  Udal lizentziak jakinaraztea (Babeserako Dekretuaren ondoren onetsitako planeamendua duten monumentu multzoetako ondasun kulturalak) Babeserako Dekretuaren ondoren onetsitako planeamendua duten...
 • JS
  Zergak eta bestelako tributuak

  Jokoaren gaineko zergak

  Jokoaren gaineko zergak Jokoaren gaineko zergen izapideak egitea (043E eredua, 045 eredua eta 048 eredua). Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Herritarrak eta enpresak. Ogasun Saila. Zeharkako...
 • OJ
  Gizarte zerbitzuak eta berdintasuna

  Tratu txarrak eman edo sexu askatasunaren kontrako delituak gauzatu dituzten erasotzaileei doako arreta psikosoziala emateko zerbitzua

  Tratu txarrak eman edo sexu askatasunaren kontrako delituak gauzatu dituzten erasotzaileei doako arreta psikosoziala emateko zerbitzua Banakako laguntza psikologikoko zerbitzu espezializatua da,...
 • OJ
  Gizarte zerbitzuak eta berdintasuna

  Tratu txarrak edo sexu askatasunaren kontrako egintzak jasan dituzten biktimentzako laguntza psikosoziala emateko zerbitzua

  Tratu txarrak edo sexu askatasunaren kontrako egintzak jasan dituzten biktimentzako laguntza psikosoziala emateko zerbitzua Zerbitzu honetan gizarte eta hezkuntza beharrak, psikologia eta...
 • IS
  Ogasuna

  Aireko argazkiak eta ortoargazkiak kontsultatzea eta saltzea

  Aireko argazkiak eta ortoargazkiak kontsultatzea eta saltzea Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Pertsona fisiko eta juridiko interesdunak Udal Zerga eta Katastro Zerbitzua. Samaniego 14, 2...
 • IS
  Herritarraren, enpresaren edo langile publikoaren harremanak administrazioa

  ALHAOn iragarkiak argitaratzeko zerbitzua

  ALHAOn iragarkiak argitaratzeko zerbitzua Zerbitzu honen bidez, behar bezala baimendutako pertsona fisiko edo juridikoek iragarkiak ALHAOn argitaratzeko eskabidea egin ahal izango dute. Bai...
 • OJ
  Gizarte zerbitzuak eta berdintasuna

  Ez-ohiko laguntza ekonomikoak harrera familientzako eta harrera ondorengo jarraipena egiteko

  Ez-ohiko laguntza ekonomikoak harrera familientzako eta harrera ondorengo jarraipena egiteko Familia harrera sustatzeko eta horretarako laguntza teknikoa emateko zerbitzua Ez-ohiko laguntza...
 • LI
  Kultura

  Arte eszeniko eta musikalen prestakuntza ekintzetarako deialdi publikoa

  Arte eszeniko eta musikalen prestakuntza ekintzetarako deialdi publikoa Arte eszenikoen (dantza, antzerkia, zirkua eta mimoa) eta musikalen alorretan norbanakoen garapen eta ezaguera bultzatzeko,...
 • LI
  Kirolak

  Eskola garaian dauden kirolariak federatzeko baimena izapidetzea

  Eskola garaian dauden kirolariak federatzeko baimena izapidetzea Nori zuzendua Ebazpena Elkarteak, instituzioak eta enpresak. Administrazio isiltasunaren ondorioa: ezestea. Zer egin behar duzu?...
 • AM
  Zergak eta bestelako tributuak

  Ondare eskualdaketen eta ekintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga

  Ondare eskualdaketen eta ekintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Herritarrak, enpresak, elkarteak eta erakundeak Ogasun Saila. Zeharkako Zergen Zerbitzua....
 • JS
  Nekazaritza, abeltzaintza; arrantza eta elikadura

  Nekazaritza eraikuntza berriak egin aurreko txostena

  Nekazaritza eraikuntza berriak egin aurreko txostena Udal baimenaren aurretik, Nekazaritza Sailak jaulkitako txosten bat eskatzea beharrezkoa da urbanizatu ezin daitekeen lurzoruan nekazaritzako...
 • OJ
  Gizarte zerbitzuak eta berdintasuna

  Gizarte esku-hartze zerbitzua arreta goiztiarrean

  Gizarte esku-hartze zerbitzua arreta goiztiarrean Balorazio, estimulazio eta errehabilitazio programek osatzen duten zerbitzua da, eta guztien helburua ahalik eta azkarren eta osotasunean...
 • OJ
  Gizarte zerbitzuak eta berdintasuna

  Laguntza produktuak eta ingurunera egokitzeko produktuak eskaintzen dituen zerbitzua

  Laguntza produktuak eta ingurunera egokitzeko produktuak eskaintzen dituen zerbitzua Laguntza produktuak mota guztietako produktuak dira (gailuak, ekipamenduak, tresnak eta software-ak), berariaz...
 • OJ
  Gizarte zerbitzuak eta berdintasuna

  Gizarte Ongizaterako Funtsaren laguntzak

  Gizarte Ongizaterako Funtsaren laguntzak Laguntza ekonomiko hauen helburua adinez nagusiak direlako edo desgaitasuna dutelako lanik egin ezin duten edo oinarrizko beharrak betetzeko diru-sarrerarik...
 • OJ
  Gizarte zerbitzuak eta berdintasuna

  Gizarte Zerbitzuen jarduerekin zerikusia duten ikastaroak, jardunaldiak, kongresuak eta mintegiak antolatzeko laguntzen deialdi publikoa

  Gizarte Zerbitzuen jarduerekin zerikusia duten ikastaroak, jardunaldiak, kongresuak eta mintegiak antolatzeko laguntzen deialdi publikoa Gizarte Zerbitzuen jarduerekin zerikusia duten ikastaroak,...
 • JS
  Nekazaritza, abeltzaintza; arrantza eta elikadura

  Landa bideetan obrak egiteko baimena

  Landa bideetan obrak egiteko baimena Bideen Erregistroan inskribatutako bideetan, beharrezkoa izango da baimena izatea edozein motatako obrak egiteko lehendik dauden eraikin eta instalazioetan, eta...
 • JS
  Nekazaritza, abeltzaintza; arrantza eta elikadura

  Ehiza eta arrantzarako baimenak

  Ehiza eta arrantzarako baimenak Zerbitzu honen bidez, behar bezala identifikatutako pertsona fisikoek EAEko ehiza eta arrantza baimenekin zerikusia duten hainbat izapide egin ahal izango dute, hala...
 • JS
  Nekazaritza, abeltzaintza; arrantza eta elikadura

  Pasaporte fitosanitarioaren baitako laboreen aitorpena

  Pasaporte fitosanitarioaren baitako laboreen aitorpena 58/2005 Errege Dekretuko V. eranskinean aipatzen diren landareak eta landareen gaientzat nahitaezkoa den pasaporte fitosanitarioaren baimena...
 • JS
  Nekazaritza, abeltzaintza; arrantza eta elikadura

  Landare Ekoizleen, Merkaturatzaileen eta Inportatzaileen Erregistro Ofizialean (LEMIEO) izena emateko eskabidea

  Landare Ekoizleen, Merkaturatzaileen eta Inportatzaileen Erregistro Ofizialean (LEMIEO) izena emateko eskabidea Landare Ekoizleen, Merkaturatzaileen eta Inportatzaileen Erregistro Ofizialean izena...
 • JS
  Nekazaritza, abeltzaintza; arrantza eta elikadura

  Nekazaritzako ekoizpenaren erregistro orokorrean (NEEO) izena ematea

  Nekazaritzako ekoizpenaren erregistro orokorrean (NEEO) izena ematea Nekazaritzako produkzioaren erregistro orokorrean urtero izena ematea nekazaritzako lehen produkzioan jarduten diren...
 • LI
  Herritarren parte hartzea eta ekimena

  Informazio publikoa eskuratzea

  Informazio publikoa eskuratzea Informazio publikoaren eskaera: pertsona orok eskubidea du Arabako Foru Aldundiaren eta foru sektore publikoa osatzen duten gainerako erakundeen esku dagoen...
 • IS
  Zergak eta bestelako tributuak

  Katastroa mantentzeari buruzko informazioa

  Katastroa mantentzeari buruzko informazioa Katastroaren informazioa eta eguneraketak ematea, interesdunek ondasun higiezinetan egindako aldaketa fisiko, juridiko eta ekonomikoen ondoriozkoak, baita...
 • JS
  Kultura

  Hitzaldi aretoak kultura erakundeei lagatzea

  Hitzaldi aretoak kultura erakundeei lagatzea Hitzaldi aretoak erabiltzeko baimena Nori zuzendua Organo eskuduna Ebazpena Elkarteak, enpresak eta herritarrak Euskara, Kultura eta Kirola. Ignacio...
 • JS
  Kultura

  Irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeei kultura jarduerak egiteko emango zaizkien dirulaguntzen deialdia

  Irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeei kultura jarduerak egiteko emango zaizkien dirulaguntzen deialdia Kultura elkarteek edo erakundeek Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko...
 • JS
  Kultura

  Dirulaguntza deialdi publikoa udalek eta kuadrillek sustatutako kultura jarduerak garatzeko.

  Dirulaguntza deialdi publikoa udalek eta kuadrillek sustatutako kultura jarduerak garatzeko. Udalek eta kuadrillek Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklabean 2020ko ekitaldian sustatutako...
 • JS
  Ekonomia, merkataritza eta administrazio publikoen ondarea

  Artisauen errolda

  Artisauen errolda Arabako Lurralde Historikoko artisauen jarduera arautzea, Artisauen Erroldan izena emateko modalitateak eta prozedura ezarriz. Nori zuzendua Araudia Herritarrak eta enpresak....
 • JS
  Kirolak

  Eskola garaiaren barruan ez dauden ekintzak antolatzeko baimen eskaera

  Eskola garaiaren barruan ez dauden ekintzak antolatzeko baimen eskaera Eskola garaiaren barruan ez dauden eskola kiroleko ekintzak antolatzeko baimena ematea. Nori zuzendua Ebazpena Elkarteak,...
 • AL
  Gizarte zerbitzuak eta berdintasuna

  Pobrezia energetikoari aurre egiteko diru laguntzak

  Pobrezia energetikoari aurre egiteko diru laguntzak Baliabide ekonomiko gutxiko pentsiodunen energia gastuak finantzatzeko, hain zuzen argindar, gas edo bestelako erregaien hornidurari dagozkionak....
 • JS
  Kultura

  Dibertsitate funtzionala duten pertsonen kirola garatzeko diru laguntzak

  Dibertsitate funtzionala duten pertsonen kirola garatzeko diru laguntzak Deialdiaren xedea da lehiaketa bidez diru laguntzak ematea, hain zuzen ere, 2018ko urtarrilaren 1etik irailaren 30era...
 • JS
  Kultura

  Jolas kirola garatzeko diru laguntzak

  Jolas kirola garatzeko diru laguntzak Deialdiaren xedea lehiaketa bidez dirulaguntzak ematea da, hain zuzen ere, 2018ko urtarrilaren 1etik ekainaren 30era artean, Arabako Lurralde Historikoan eta...
 • JS
  Kultura

  Museoen alorreko jarduerak egiteko diru laguntzak

  Museoen alorreko jarduerak egiteko diru laguntzak Lehiaketa bidez dirulaguntzak ematea, kultura elkarte eta erakundeek, 2018ko ekitaldian, Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko Konderrian...
 • JS
  Kultura

  Udalek sustatutako musika prestakuntzarako programak garatzeko dirulaguntzak

  Udalek sustatutako musika prestakuntzarako programak garatzeko dirulaguntzak Deialdi honen bitartez, dirulaguntzak eman nahi dira lehiaketa bidez, eta xedea da Araban musika prestakuntzako...
 • JS
  Herri lanak, trafikoa eta garraioa

  Errepideen polizia-gunean obrak egiteko baimena eskatzea

  Errepideen polizia-gunean obrak egiteko baimena eskatzea Errepidearen eremuan obrak egiteko baimena eskatzea. Nori zuzendua Organo eskuduna Araudia Ebazpena Herritarrak. Bide Azpiegituretako eta...
1 - 75 erakusten 364 emaitzetatik.