Schubertiada-ren bigarren edizioa Gaubeara iritsiko da lau kontzerturekin
Kultura
Schubertiada-ren bigarren edizioa Gaubeara iritsiko da lau kontzerturekin...

Software de facturacion homologacion
Fakturazio softwareak homologatzea

Zerga-betebehardunek, aurrerantzean, paperean dauzkaten faktura, ordezko agiri eta zeinahi agiri jatorrizkoren...

Oyón-Oion EUS

Oyón-Oion

Oiongo inbentarioa 2007an egin zen.

Orri honetan eskaintzen diren agiriak zabalkundekoak baino ez dira; beraz, ez dute inongo balio juridikorik....

BAN Oyón-Oion


Oyón-Oion


Despl Plazas ofertadas y criterios eu Duplicate 1

2019/2020 ikasturtea eskainitako plazak eta esleipen irizpideak

Eskaintzen diren 1645 plazetatik kopuru handi bat zozketa bidez esleituko da, salbu eta...

BAN Museos EUS

Museoak


Gehiago ikusiBAN Turismo EUS
Turismoa
Ibilbide berdeei, parke naturalei, urtegiei, museoei... buruzko informazio guztia


BAN dest visor mapas eu


Mapen bisorea
Nabigatu Araban eta kontsultatu lurraldeari buruzko hainbat gai.


BAN dest catalogo geografico eu


Katalogo geografikoa
Ikusi zer informazio geografiko daukan Arabako Foru Aldundiak eta nola eskuratu daitekeen


BAN Embalses EUS

Urtegiak


Gehiago ikusiBAN_criteros_adju eu

ikasturtea eskainitako plazak


Ikusi eskainitak