Twitter   Youtube    Instagram  

Jarrai gaitzazu sare sozialetan    

Kultura Etxea - Kultur jardueren buletinaren harpidetza

Bete ezazu ondorengo inprimakia zure datu pertsonalekin Arabako kultur Kultura Etxeko agendan harpidetzeko

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak (DBEO) xedatutakoari jarraituz, jakinarazten dizugu eman dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko “Kultura Etxeko jarduerak” izeneko fitxategian sartuko direla. Datu horien tratamendua Arabako Foru Aldundiak liburutegiko zerbitzuen eta liburutegiko kudeaketaren jarraipena eta kontrola egiteko eta jarduera kulturalak egiteko eta sustatzeko egiten da.

Bermatzen dugu datuak isilpean gordeko direla, eta ez zaizkiela jakinaraziko beste batzuei, legez ezarritako kasuez kanpo.

Aukeran izango duzu datuetan sartu, haiek zuzendu, ezereztu, haien aurka egin eta tratamendua mugatzeko eskubideak erabiltzea, DBEOk aitortzen dituenak, eta, horretarako, Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren bulegora jo beharko duzu (Probintzia plaza, 5, 01001 PK, Gasteiz -Araba).

Argibide gehiago: https://web.araba.eus/eu/tratamenduen-lege-ohar-hedatua