Zer dira Hirugarren Adinekoen Elkartegiak?

Arabako Lurralde Historikoko 55 urte baino gehiago duten pertsonentzat kudeatutako programa soziokulturala da.

Programa horren, Arabako Foru Aldundia kudeatzen, barruan honako jarduera hauek antolatzen dira: hitzaldiak, ikastaroak, lantegiak, errezitaldiak, antzerkia, zine-saioak, bisita gidatuak eta txangoak.

Ekainean izena emanez. Izapide horretan Eskabide-orria bete behar da, bertan agertzen diren argibideak jarraituz.

Eskabidea: ekainean, elkartegien bulegoan (2. solairua), 10:00etatik 13:00etara, baita web orrian ere. 2019-2020 matrikularen eskaera bete behar da, eta zehaztu behar da zer ikastaro egin nahi den.

2 motatako ikastaroak bereizten dira iraupenaren arabera:

 • Urteko ikastaroak (urritik maiatzera)
 • Urtebete baino gutxiago irauten duten ikastaroak (hiru hilerik behingoak, lau hilabeterik behingoak…)

oki eskaera toki eskaintza baino handiagoa bada, zenbait aldagairen arabera esleituko dira tokiok:

 • Zozketa. 
 • Adina. 
 • kastaroa aurreko urteko baten jarraipena izatea edo 2/3 urteko programa baten zati izatea.

2019-2020 ikastaroetarako onartutako pertsonen zerrendak uztailean argitaratuko dira, hizkuntzak eta memoria izan ezik.

Matrikula egiterakoan, urtero ekainean eskaintzen diren ikastaroetara joateko edo ikasturtean zehar antolatzen diren jarduera zehatzetarako (lantegiak, zinema, txangoak, bisitak…) balio duen karneta entregatuko da.

Txartela urte guztian zehar eska daiteke, uztailean eta abuztuan izan ezik. Halaber, txartela urtero berritu behar da jarduera programatuetan parte hartu nahi izanez gero.

Dena den, antolakuntzak egoki baderitzo, aukera emango zaie gainerako herritarrei jarduera zehatzetan parte hartzeko, baina betiere hirugarren adinekoen elkartegietako txartela dutenek izango dute lehentasuna.

Webgune honetan: www.araba.eus/web/aulas

Araudia

 • Puntualtasuna, sarreran zein irteeran, ezinbestekoa da ikastaroa ondo joan dadin.

 • Asistentzia derrigorrezkoa da (asistentzien kontrolean sinatu behar da). Justifikatu gabeko hutsegiteek plaza galtzea ekarriko dute berekin hasitako urteko eta hurrengo ikasturteko jardueretarako.

 • Talde teknikoari jakinarazi behar zaizkio epe luzerako izango diren justifikatutako hutsegiteak, ez irakasleei.

 • Onartutakoen eta kanpo utzitakoen zerrendak errespetatu beharko dituzte ikasleek. Plazak
  pertsonal eta besterenezinak dira.

 • Ikasle bakoitzak bere gain hartuko ditu eskoletako materialen gastuak: fotokopiak, testu-liburuak eta material suntsikorrrak.

 • Funtzionamendua hobetzeko, eta irakasleen, ikasleen eta talde teknikoaren arteko komunikazioa ziurtatzeko, kurtso bakoitzak bi pertsona izendatuko ditu ordezkari gisa: bat, titularra; bestea, ordezkoa. Pertsona horien bitartez bideratuko da taldean sortzen den edozein proposamen.

 • Gogora ezazu liburutegi batean zaudela eta isiltasuna funtsezkoa dela gainerako erabiltzaileak errespetatzeko.

Testu osoa: Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofiziala, 2018ko urtarrilak 3.