Babes zibileko larrialdi batek larri kaltetutako eremuetarako dirulaguntzak

Apirilaren 13an argitaratu zen Estatuko Aldizkari Ofizialean Lurralde Politikarako Estatu Idazkaritzaren ebazpena, udal-azpiegituretan eta probintzia- eta uharte-sareetan izandako kalteengatiko dirulaguntzen deialdia onartzen duena. Dirulaguntza horiek Ministro Kontseiluaren 2021eko abenduaren 17ko Erabakian aurreikusita daude, eta erabaki horren bidez hainbat autonomia-erkidegori "Babes Zibileko larrialdi batek larriki erasandako eremua" deklaratzen zaie.

Deialdi-ebazpenaren testu osoa Dirulaguntzen Datu-base Nazionalaren bidez kontsultatu ahal izango da, baita Lurralde Politikako Ministerioaren webgunean ere, Tokiko Politikan, Tokiko Lankidetza Ekonomikoaren eremuan.

Deialdiaren aplikazio-eremuan dauden erakundeek deialdia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo eguneko 9:00etatik 2022ko maiatzaren 17ko 15:00etara arte aurkeztu ahal izango dituzte finantzaketa-eskabideak, Dirulaguntzen Datu-base Nazionalaren bidez.

Dirulaguntza horien xedea da Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2 artikuluan jasotako udal-titulartasuneko azpiegiturak, ekipamenduak edo instalazioak eta zerbitzuak konpontzea edo itzultzea, baita probintziako eta uharteetako bide-sarea ere. Beraz, auzo-komunitatearen oinarrizko beharrak asetzen lagundu nahi dute, eta, ondorioz, haren oinarrizko funtzionamenduaren bermatzaile izan.

Prozeduraren kudeaketa ahal den neurrian errazte aldera, haren ezaugarri nagusiei buruzko informazio-ohar bat daukazu, baita dokumentu-eredu batzuk ere, orientatzeko asmoz, erakunde eskatzaileek aurkeztu beharreko dokumentazioarekin batera, edukia betez instrukzio-fasea erraztuko duelakoan.

Toki Lankidetzarako Zuzendariordetza Nagusiarekin harremanetan jartzeko bi modu daude. Telefonoz: 91 273 44 88 eta 91 273 44 60, eta helbide elektronikoz: sgcl@correo.gob.es