Epealdiak

7/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren arabera, Arabako zergadunen sozietateen gaineko zergaren 2019ko ekitaldiko aitorpenak aurkezteko epeak honela geratzen dira:

MIKROENPRESAK ETA ENPRESA TXIKIAK  (*)

  • Aurkezteko epea: 2020ko uztailaren 1etik irailaren 25era.

  • Diru sarrera egiteko data (helbideratzea):

Aurkezteko epea

Helbideratze eguna

2020-07-1etik 2020-07-27ra

2020/07/30

2020-07-28tik 2020-09-25era

2020/09/30

 

(*) Aurkezteko eta diru sarrerak egiteko egutegi hori ondare sozietateei (37/2013 Foru Arauaren 14. artikulua), partzialki salbuetsita dauden erakundeei (37/2013 Foru Arauaren 12.2 artikulua) eta 16/2004 Foru Arauari atxikitako irabazteko asmorik gabeko erakundeei ere aplika dakieke. Kanpoan geratzen dira zerga baterakuntzan zergak ordaintzen dituzten erakundeak.

 

GAINERAKO ZERGADUNAK

  • Aurkezteko epea: 2020ko uztailaren 1etik 27ra.

  • Diru sarrera egiteko data (helbideratzea): 2020ko uztailaren 30a

 

ORDEZKO AITORPENA

Baldin eta aitorpena aurkezteko epea amaitu eta ez badira onetsi urteko kontuak (8/2020 Legegintzako Errege Dekretuaren 40. eta 41. artikuluak), aitorpena aurkeztu beharko da, adierazitako epeetan, erabilgarri dauden urteko kontuen arabera. Edonola ere, beharrezkoa bada, ondoren ordezko aitorpen bat aurkeztu ahalko da (berandutze interesen sortzapenarekin, kuota positiboen kasuan), alarma egoera amaitu eta hurrengo sei hilabeteen hurrengo 25 egun naturalen barruan (7/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren xedapen gehigarria).