Elektronikoki hornitzeko erak

Bide hauetako bat hautatu beharko da, zerga bereziei atxikitako produktuen kontabilitateko idazpenak elektronikoki bidaltzeko Arabako Foru Aldundiari:

  1. Mezuen truke elektronikoan oinarritutako web zerbitzuak. Indarrean jarriko den urte naturala hasi baino lehen jakinarazi beharko da bide hau hautatu dela.
    Web zerbitzuen bidezko trukeari buruzko informazio orokorra

 

  1. Web formularioa, zeinaren bidez kontabilitateko idazpen bakoitzari dagozkion datuak sartu behar baitira banan-banan.
     

  2. Fitxategiak inportatzeko aukera ematen duen web formularioa, zeinak kontabilitateko idazpen multzo baten datuak batera sartzea ahalbidetzen baitu. Indarrean jarriko den urte naturala hasi baino lehen jakinarazi beharko da bide hau hautatu dela.
    Fitxategiak inportatzearen bidezko trukeari buruzko informazio orokorra