Sozietateen gaineko 2021eko zerga

Kanpaina hasteko epea: 2022ko uztailaren 1a

Helbideratutako kuota positiboen kargu-data 2022ko uztailaren 29a izango da.

Informazio gehiago