EPEAK ETETEA 

 

Administrazio-prozedurak

COVID-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren Hirugarren Xedapen Gehigarrian xedatutakoa betez, epemugak eten eta administrazio prozedurak izapidetzeko epeak geldiarazten dira, eta aurreikusten da berriz zenbatzen hastea errege dekretu horrek edo, hala badagokio, haren luzapenak indarra galtzen duenean. 

 

Zerga-prozedurak

Osasun larrialdiko egoerak ekonomiaren sektore kalteberenetan izan dezakeen inpaktua leuntzeko asmoz, martxoaren 18ko 2/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua onartu zen, zeinaren bidez erabaki baitzen zerga izapide jakin batzuk etetea, baina EZ guztiak. 

 

 

null Modelo 036: personas jurídicas eus

036 eredua: pertsona juridikoak

Izapidetu

Epeak

Irekita

Zerga bakoitzaren arautegian eta zerga arautegi orokorrean ezarritakoa gorabehera, errolda aitorpenak ondoko epealdi hauetan aurkeztu behar dira:

 

Alta

Epe orokorra: hilabetea jarduera eratu edo hasten denetik.

Konturako atxikipenak eta sarrerak: kontura atxiki edo sartzeko betebeharra hasi aurretik.

Batasunaren barruko eragileen erregistroa: Erregistroan inskribatzea ahalbidetzen duena gertatu baino lehen.

 

Aldaketa

Epe orokorra: hilabete aitorpena eragiten duena gertatzen denetik.

BEZaren araubide bereziak: ondorioak eragin behar dituen urtearen aurreko abendua.

Batasunaren barruko eragileen erregistroa: Erregistroan inskribatzea ahalbidetzen duena gertatu baino lehen.


Baja

Hilabete dagokion erregistro ofizialean ezereztea gertatzen denetik.

Informazio gehiago

Arabako Foru Aldundiak 50/2001 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera hirugarren pertsonen izenean aitorpen-autolikidazioak aurkezteko baimendutako erakunde laguntzaileek (aholkularitza enpresak eta gestoriak), euren bezeroen errolda aitorpenak bete eta aurkeztu ahalko dituzte, haien eskatu badute, gutxienez 2c mailan.

Kontaktua: Foru Ogasunaren bulegoak.

Joan Errolda Ereduen Laguntza Programara:

Zer behar dut?

    • Ziurtagiri digitala

"Informazio gehiago" atalean duzu Errolda Ereduen Laguntza Programara joateko sarbidea.

IFZ eskatu behar izango balitz, beharrezkoa da hitzordua hartzea: eskatu hitzordua.

Izapidetu