EPEAK ETETEA 

 

Administrazio-prozedurak

COVID-19ak eragindako osasun-krisia dela eta, kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duen 463/2020 Errege Dekretuaren Hirugarren Xedapen Gehigarrian, martxoaren 14koan, ezarritakoa betez, prozedurak izapidetzeko terminoak eta epeak eteten dira, aipatutako Errege Dekretuak indarrean egoteari uzten dion unean zenbaketa berriro hastea aurreikusiz, edo, hala badagokio, luzapena.

 

Zerga-prozedurak

Ekonomiaren sektorerik kalteberenetan izan dezakeen balizko inpaktua leuntzeko asmoz, 2/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua onartu zen, martxoaren 18koa, zerga-izapide jakin batzuen etenaldia adostuz, baina EZ guztiena.

 

null TR AP-1 Peaje Social eus

AP-1eko bidesari sozialaren laguntza eskatzea

Epeak

Irekita

Aurkeztu beharreko agiriak

  • Arabako udalerriren batean erroldatuta dagoela ziurtatzen duen agiria.
  • NANaren fotokopia.
  • Finantza erankundeak emandako egiaztagiria, bidesari telematikoak bideratuko diren pertsona eskatzailearen banku kontuarena, eta ordainketarako gailu telematikoaren erabilgarritasunarena.
  • Arabako Foru Ogasunarekiko zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria.

Arabat Arabako Bideak - Vías de Álava,

Vicente Goikoetxea, 1 -1

4. bulegoa

01008 Vitoria-Gasteiz

Ordutegia: 9:30etik 13:30era, astelehenetik ostiralera.