Inscripción a actividades para adultos y familia

  • Solicitud de inscripción a actividad de Educación y museos de Álava
  • Consentimiento

Solicitud de inscripción a actividad de Educación y museos de Álava

Introduzca los datos de contacto

Erreserbatu nahi duzun jardueraren datuak sar itzazu. 

Seleccione la actividad que desea realizar
Introduzca la actividad que desea realizar

Parte-hartzaileen datuak eta data sar itzazu

Fecha real o aproximada en la que desea realizar la actividad

Consentimiento

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa general de protección de datos, le informamos que los datos que nos facilite serán incluidos en el fichero del registro de inscripciones de la visita guiada de titularidad de la Diputación Foral de Álava. Los tratamientos de este fichero se gestionan para el registro y explotación de los datos necesarios para la visita al Palacio Foral de Álava. Le garantizamos el carácter confidencial de sus datos, que únicamente serán comunicados en los casos permitidos por la ley.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, tiene usted derecho de acceso, rectificación, cancelación, limitación y oposición. Para ello, basta con acudir a la Oficina de Registro de la Diputación Foral de Álava, sita en Plaza de la Provincia, 5. 01001 Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava) ".

Datuak babesteko araudi orokorrak xedatutakoa betetze aldera, jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko bisita gidatuko izen-emateen erregistroko fitxategian sartuko direla. Fitxategi horren tratamenduak kudeatzen dira Arabako Foru Jauregia bisita egin ahal izateko behar diren datuak erregistratzeko eta ustiatzeko. Zure datuak isilpekoak izango direla bermatzen dizugu, eta legeak baimendutako kasuetan.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak xedatutakoarekin bat etorriz, datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, mugatu eta aurka egiteko eskubidea duzu. Horretarako, nahikoa duzu Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Bulegora (Probintzia plaza, 5. 01001, Gasteiz, Araba) joatea”.