Inscripción a actividades del Museo de Ciencias Naturales

  • Reserva tu actividad
  • Consentimiento

Reserva tu actividad

Introduzca los datos de la persona de contacto, nos pondremos en contacto con usted para verificar los datos

(Por ejemplo; Visita taller: ¡Qué sorpresa, el arte!)

Consentimiento

Datuak babesteko araudi orokorrak xedatutakoa betetze aldera, jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko bisita gidatuko izen-emateen erregistroko fitxategian sartuko direla. Fitxategi horren tratamenduak kudeatzen dira Arabako Foru Jauregia bisita egin ahal izateko behar diren datuak erregistratzeko eta ustiatzeko. Zure datuak isilpekoak izango direla bermatzen dizugu, eta legeak baimendutako kasuetan eta honako erakunde hauei bakarrik jakinaraziko zaizkie: XXXX erakundeari.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak xedatutakoarekin bat etorriz, datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, mugatu eta aurka egiteko eskubidea duzu. Horretarako, nahikoa duzu Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Bulegora (Probintzia plaza, 5. 01001, Gasteiz, Araba) joatea”.

Informazio gehiago: https://web.araba.eus/eu/tratamenduen-lege-ohar-hedatua