Natura Zientzien Museoko jardueretan izena ematea

  • Erreserba ezazu zure jarduera
  • Onarpena

Erreserba ezazu zure jarduera

Harremanetarako pertsonaren datuak sar itzazu

(Adibidez; Bisita-tailerra: A zer sorpresa, artea!)

Onarpena

Datuak babesteko araudi orokorrak xedatutakoa betetze aldera, jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko bisita gidatuko izen-emateen erregistroko fitxategian sartuko direla. Fitxategi horren tratamenduak kudeatzen dira Arabako Foru Jauregia bisita egin ahal izateko behar diren datuak erregistratzeko eta ustiatzeko. Zure datuak isilpekoak izango direla bermatzen dizugu, eta legeak baimendutako kasuetan eta honako erakunde hauei bakarrik jakinaraziko zaizkie: XXXX erakundeari.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak xedatutakoarekin bat etorriz, datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, mugatu eta aurka egiteko eskubidea duzu. Horretarako, nahikoa duzu Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Bulegora (Probintzia plaza, 5. 01001, Gasteiz, Araba) joatea”.

Informazio gehiago: https://web.araba.eus/eu/tratamenduen-lege-ohar-hedatua