Pribatutasun Politika (Arabako Foru Aldundia)

DATUEN BABESERAKO ORDEZKARIA

Foru Gobernu Kontseiluaren 22/2022 Erabakia, otsailaren 1ekoa. Onespena ematea Arabako Foru Aldundiko Datuak Babesteko ordezkaria izendatzeari. (ALHAO 19 zk., 2022/02/14)

 

Datu Pertsonalen Tratamendu Jardueren Erregistroa

Arabako Foru Aldundiak duen tratamendu jardueren erregistroak aukera ematen du honako hauek ikusteko: fitxategi bakoitzaren egitura eta edukia, kudeatzen diren datu pertsonalen kategoriak eta tratamenduen arduradunen zerrenda, zeinei edozein argibide eskaera bidal dakiekeen.

 

Tratamendu Jardueren Erregistroa

 

Lege Oharra

Interesdunak emandako datuak web horri horren bitartez datu horien titularrek egindako eragiketa edo izapide konkretuetan eskatzen dituzten helburuetarako erabiliko dira bakar-bakarrik. Aipatutako datuak inoiz ere ez dira landuko eta ez zaizkie beste batzuei lagako, ez bada datuen titularraren baimen argi eta garbiarekin edo berariazkoarekin edo, baimen hori gabe, ondoko xedapen hauetan aurreikusitako salbuespenezko kasuetan: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Arautegiak, datu pertsonalen lanketari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoak eta 95/46/EE Zuzentaraua indargabetzen duenak, 6. eta 7. artikuluan xedatutako kasuetan.

Arau horretan xedatutakoa betez, datuen titularrak edozein unetan erabili ahal izango ditu datu horiek eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko eta mugatzeko eskubideak. Eskubide horiez baliatzeko, interesdunak eskaera orria dauka ondoren; edonola ere, beste edozein erabili ahalko du. Eskaera modu telematikoan aurkeztu ahalko da Egoitza Elektronikoaren bidez araba.eus atarian, bai eta Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorreko bulegoetara (Probintzia plaza, zk.g. behea, 01001 Gasteiz –Araba–) bertaratuta (interesdunaren nortasuna egiaztatzen duen dokumentazioarekin batera) zein Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 16. artikuluak ahalbidetutako beste edozein modu erabilita ere.
 

Eskubideak egikaritzeko eskaera

 

 

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen datuen babesa

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen (GOFE) Segurtasun Egitura 

GOFEko datuen babesaren ordezkariaren izendapenari buruzko akordioa (ALHAO 127. zenbakia 2018/11/5). 

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen datuen babesaren ordezkaria: Vadillo Asesores Soluciones Jurídicas a Empresas. 
 

Harremanetarako datuak

Telefonoa: 945 22 27 62

e-maila: dpd_ifbs@araba.eus

 

 

Dokumentazioa: