Santiagoko nekazaritza azokaren programa

ARABAKO JANARIAK. ERAKUSKETA ETA SALMENTA

10:00-14:30 René Cassin eta Vélez de Elorriaga kaleetan.

50 ekoizle bilduko dira nekazaritzako azoka honetan beren produktuak erakusteko eta saltzeko.

 

ERDIKO KARPA

10:00-14:00 MIGUEL UNAMUNO HIRIBIDEA

SLOW FOOD ARABAK antolatutako jarduerak

10:30 Haurrentzako lantegia: “Zeure gorputza, bizitzaren etxea”

11:30 Lantegia: “Janari osasungarriak egiten ikasi”

12:30 Slow Food Dastamen Laborategia, Mendialdeko produktuekin

13:45 Saria ematea Stand onenari eta Slow Food Saria

 

ABERE ERAKUSKETA

10:00-14:30  FCO. TOMÁS Y VALIENTE KALEA/ UNIBERTSITATEKO IBILBIDEA

Abereen 6 espezie eta 13 arraza (10 autoktono eta 8 galzorian), Arabako ustiategian haziak

Ardiei ernaldi diagnostikoa egitea ekografo baten bidez.

ENTITATEAK ABERE APIAL

 

ARABAKO MENDIALDEA

10:00-14:30  Justo Velez de Elorriaga kalea

 "EGITEN JAKITEA"

Mendialdeko herrietan bizirik dauden produktu, tradizio eta pertsonen erakusketa

11:30 Show cooking

 

HERRI DASTAKETA

12:00 MIGUEL DE UNAMUNO HIRIBIDEA

BOILUR elkarteak Arabako produktuen herri dastaketa eskainiko du

 

EMAKUMEEN HERRI KIROLAREN ERAKUSKETA

12:00-14:00 RENE CASSÍN

Badaiotz taldeak herri kirolaren parte hartzeko erakustaldi batzuk eskainiko ditu

 

SAGARDOAREN TXOKOA

11:30- 14:30 RENE CASSÍN

ASSE Arabako Sagar eta Sagardogileen Elkarteak sagardoarekin loturiko jarduerak egingo ditu trikitixarekin eta txalapartarekin girotuta

 

GUNE EKOLOGIKOA

10:00-14:00 Miguel de Unamuno hiribidea

Arabako produktu ekologikoak eta elkarteak Show cooking

13:30: EKO saskiaren zozketa

 

2019ko Santiagoko Nekazaritza Azokako kartel iragartzailearen lehiaketa deialdia:

  • Helburua: Nekazaritza Sailak egoki deritzo, Araban Santiagoko 2019ko Nekazaritza Azoka dela eta antolatuko diren ekitaldien berri behar bezala emateko, iragarki kartelaren lehiaketa publikorako deia egiteari.
  • Saria: 1.234,57 euro.
  • Oinarriak:

1. Kartelaren neurriak edo, hala badagokio, haren kopiaren neurriak 50x70 zentimetrokoa izan beharko du. Betiere moldiztegiko sistemen bidez erreprodukzioa egin ahal izateko behar den adinako bereizmena izan behar du.

2. Kartelean honako testu hauek azaldu beharko dira:

SANTIAGOKO NEKAZARITZA AZOKA

2019KO UZTAILAK 25

25 DE JULIO DE 2019

FERIA AGRÍCOLA DE SANTIAGO

VITORIA-GASTEIZ

UPV CAMPUS DE ALAVA

EHU ARABAKO CAMPUSA

Arabako Foru Aldundiaren eta gainerako babesleen komunikazio markak eurek ezarriko dituzte ofizioz kartelaren erreprodukzioan.

Nola Santiagoko 2019ko Azokak aditzera eman nahi duen zer nola despopulatzen ari diren gure udalerriak, batez ere Mendialdeko Kuadrillan daudenak, aurkezten diren karteletan hori izan beharko da kontuan. Horrez gain, goiburu hau agertu beharko da: "Pueblos para una Álava viva", "Araba bizian, ezinbestekoak herriak".

3. Lanak aurretik argitaratu gabeak eta beste edozein lehiaketatan saritu gabeak izango dira.

4. Sari honetara edozein pertsona fisiko aurkez daiteke, edozein dela ere haren nazionalitatea edo bizilekua.

5. Lanak izenpetu gabe aurkeztu beharko dira, euskarri zurrun baten gainean eta atzealdean ikurritz bat jarrita. Halaber, gutun azal itxi baten barruan ikurritz hori bera ipini beharko da, eta honako hauek sartu: egilearen izena, bi abizenak, nortasun agiriaren fotokopia edo balio bereko agiri batena, atzerritarra izanez gero, eta bizilekua eta telefono zenbakia. Gutun azalaren kanpoaldean, berriz, ikurritza eta zein lehiaketatara aurkezten den adierazi beharko da.

Euskarri informatikoan aurkezten diren lanei dagokienez, koloretan inprimatutako proba batekin batera aurkeztuko dira.

Irabazle ateratzen den kartela gehienez ere DIN A-2ko tamainan erreproduzituko da.

Berebat, norberaren datuak dauzkan gutun azalaren barruan, deialdi honen 3. oinarria betetzen dela dioen zinpeko adierazpena sartuko da; hau da, lan hori aurrez argitaratu gabea eta beste ezein lehiaketatan saritu gabea dela dioen zinpeko adierazpena.

6. Hilabeteko epea ezartzen da agindu hau argitaratzen denetik, jatorrizkoak entregatzeko. Postaz edo garraiobideren batez bidalitako lanei dagokienez, igorritako lanak fakturatu direla egiaztatzen duen taloia aurkeztea lanak aurkeztea bezalaxe izango da. Baldin eta, edozein arrazoirengatik, baita ezinbesteagatik ere, epaimahaia erabakia hartzekobiltzen denean lana oraindik jaso ez bada, lehiaketaz kanpo geratuko da. Saila ez da izango gerta litezkeen jatorrizko lanen galeren edo narriaduren erantzule, ezta atzerapenena edo postetxeari zein hirugarrenei egotz dakiekeen beste edozein inguruabarrena ere, lanen bidalketei eragiten dietenean.

Bai lanak bai gutun azal itxiak Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailean aurkeztuko dira, edo hara bidali. Helbidea: Probintzia plaza, zk.g., 01001 - Gasteiz.

7. Artista bakoitzak nahi beste lan aurkeztu ahal izango ditu lehiaketara.

8. 1.234,57 euroko sari bakarra izango da.

9. Honako hauek izango dira kalifikazio epaimahaian:

  • María Asuncion Quintana Uriarte, Nekazaritza zuzendaria.
  • M. Lucia Lopez Peciña, diseinu eta aurreinprimaketako teknikaria.
  • Alberto Otsoa Gutierrez, Moldiztegi Zerbitzuaren burua.
  • Patxi Lauzurica Fernandez de Gorostiza, Nekazaritza Sustapenaren Atalaren burua.
  • Emerita Lopez de Alda Gil, Nekazaritzako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzuaren burua.

Epaimahaiko idazkari Luis Javier Roman de Lara arituko da, Nekazaritza Saileko teknikaria.

10. Epaimahaiak erabakiz gero, saria eman gabe utzi ahal izango da.

11. Aurkezten den lan bakoitzeko jasoagiri bat emango da. Saritu gabeko lanak berreskuratzeko, jasoagiri hori aurkeztu beharko da. Lehiaketa ebazten denetik hogeita hamar egun igarotakoan, aurkeztutako lanak jaso ez badira, eskubide horri uko egin zaiola esan nahiko du, eta lan horiek suntsitu egingo dira.

12. Saritutako lana Santiagoko Nekazaritza Azoka dela-eta egingo diren jai ospakizunak iragartzeko erabili ahal izango da.

13. Epaimahaiaren erabakiaren aurka ezin izango da gora jo. Erabakia epaimahaikideen gehiengo soilaz hartuko da, eta epaimahaiak izango du eztabaidetan sortzen diren gorabehera guztiak ebazteko ahalmena.

14. Lehiakideek lehiaketan adierazitako baldintzakonartzen dituzte eta berariaz men egiten diete baldintza horiei.

15. Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailak baino ez du deialdi honetan sortzen diren auzi guztiak ebazteko eskumena.

Indarreko araudia aplikatuko da, eta, zehazki, gizonen eta emakumeen berdintasunaren arau esparrua, Euskal Autonomia Erkidegoko otsailaren 18ko 4/2005 Legean eta martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan jasotakoa.

16. Gastu hori Arabako Foru Aldundiaren 2019ra luzatutako 2018rako gastu aurrekontuko 40.1.01 41.00 2.2.7.99.02.8 "Tokiko produktuen zabalkundea" partidatik ordainduko da.