SANTIAGOKO NEKAZARITZA AZOKA BERTAN BEHERA GERATU DA

Egoera sanitarioaren okertzea dela eta, azkenean ez da Santiagoko nekazaritza azoka ospatuko.

 

SANTIAGOKO AZOKA 2021

2020an, eta koronabirusak (SAR-CoV-2) sortutako pandemia egoeraren ondorioz, ez zen azoka tradizional hori egin. Hala ere, pandemiaren bilakaera ona izaten ari da, eta, beraz, Nekazaritza Sailak, 2021ean Santiagoko Azoka berriz antolatzea erabaki du.

Gasteizko Espainia Plazan egingo da, 2021eko uztailaren 25ean , eta Arabako nekazaritzaren ekoizleak izango dira bertan, esklusiboki. Ekoizleen kopurua 38ra mugatu da ,eta parte-hartzaileen hautaketa lehia askearen bidez burutuko da, erakusmahaiak eskaerak jaso ahala banatuz, produktu mota bakoitzerako gehieneko erakusle kopurura gainditu gabe.

259/2021 Agindu Foralaren, bidez Santiagoko nekazaritza azokan bere ekoizpena merkaturatzeko ekoizle gisa parte hartzeko deialdi publikoa egiten da, horretarako eskaera-orria  aurkeztea eta bertan jasotzen den erantzukizunpeko adierazpena sinatzea nahitaezkoa izanik. Eskaera aurkezten den unean ez da agiririk aurkeztea eskatuko, baina Aldundiak agiriak aurkeztea eskatu dezake, deialdian zehazten diren eskakizunak betetzen diren egiaztatzeko.

Eskaerak uztailaren 6tik 12ra bitartean aurkeztu daitezke, biak barne. Epe horren aurretik edo ondoren aurkeztutako eskaerak epez kanpo aurkeztutzat hartuko dira.

Eskaerak ondorengo tokietan aurkeztu daitezke:

 - Telematikoki: Erregistro Elektroniko Bateratuaren bidez. Formulario berri bat hasi, “nekazaritza eta abeltzaintza” gaia hautatu eta “eskatzen du” atalean zehaztu “2021eko Santiagoko azokan parte-hartzea”. Eskaera-orria zuzen beteta eta sinatuta erantsiko da.

- Fisikoki:

  • Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra.
  • Gasteizko, Guardiako eta Laudioko Ogasun Bulegoen Erregistroa.
  • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan ezarritako gainerako erregistroetatik edozein.
Nahitaez aurkeztu behar dute telematikoki, egoitza elektronikoaren bidez (Erregistro Elektroniko Komuna), ), pertsona juridikoek, nortasun juridikorik gabeko erakundeek, nahitaez elkargoko kide izatea eskatzen duen jarduera profesional batean ari direnek (jarduera horretan egiten dituzten izapideetarako) eta Administrazioarekin elektronikoki harremanetan jartzera behartuta dagoen interesdun bat ordezkatzen dutenek.