Indarrean dauden laguntza nagusiak

Laguntzak eta dirulaguntzak Eskaera egiteko epea

Jasangarritasun energetikoko ekintzak sustatzeko dirulaguntza

Dirulaguntza hauen helburuak honako hauek dira: instalazioen, eraikinen eta hornikuntza publikoen kudeaketa energetikoaren sustapena, energia berriztagarrien iturrien (eguzki-energia termikoa, eguzki-energia fotovoltaikoa, minieolikoa, biomasa, geotermia, minihidraulikoa, aerotermia edo etorkizunean gara daitezkeen beste batzuk) ustiapena sustatzea eta mugikortasun elektrikoa babestea, ibilgailu elektrikoen erosketan laguntzak ematearen bitartez eta kargatzeko puntuak jarriz erabilera publikorako.

Martxoaren 22ra arte

Haurren eta Gazteen Aisialdiko Hezitzaileak Prestatzeko Eskoletarako 2023. urteko deia

Deialdiaren xedea da dirulaguntzak ematea lehiaketa bidez. Dirulaguntzak ematearekin lortu nahi dena da haurren eta gazteen aisialdiko prestakuntza eskolei laguntzea, haurrekin eta gazteekin aisialdian dabiltzan pertsonentzako prestakuntza ikastaroak eman ditzaten.

Martxoaren 23ra arte

San Prudentzio eta Estibalizko Andre Mariaren kartel lehiaketa 2023

2023ko San Prudentzioren eta Estibalizko Andra Mariaren omenezko Arabako jaiak iragartzeko kartelaren diseinua aukeratzea. Kartela nahi den koloreak eta teknikak erabiliz diseina daiteke.

Martxoaren 26ra arte

Abeltzaintza eta nekazaritza azokak antolatzeko laguntzak

Arabako nekazaritza eta abeltzaintza produktuak sustatzea helburu duten azokak (lehiaketak, erakustaldiak eta bestelakoak) antolatzea, baita lehen sektorearekin harreman zuzena duten jarduerak zabaltzea eta balioan jartzea ere

Martxoaren 27ra arte
Dirulaguntzen deialdia, Arabako eta Trebiñuko enklabeko udalek eta kuadrillek eurek sustatutako kultura ekimenak gauza ditzaten, 2023ko ekitaldian Martxoaren 29ra arte

Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklabean kultura ondare higiezina kontserbatu eta/edo zaharberritzeko PARTIKULARREK sustatutako esku hartzeetarako dirulaguntzak

Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklablean PARTIKULARREK sustatutako kultura ondare higiezina kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeetarako dirulaguntzak ematea, lehia erregimenaren arabera

Martxoaren 29ra arte

200 euroko laguntza, diru sarrera eta ondare gutxiko pertsona fisikoentzat

Laguntza eskatu ahal izango dute 2022an soldatapekoak izan diren edota beren kontura jarduera ekonomikoren bat egin duten pertsona fisikoek, baldin eta dagokion Gizarte Segurantzako araubidean edo mutualitate araubidean alta emanda badaude, edo langabezia prestazio edo subsidio baten onuradun izan badira.

Martxoaren 31ra arte

2023ko ekitaldian Arabako merkataritza sektorean jarduera sustatzeko laguntzak

Deialdi honen xedea da Arabako merkataritza sektoreko autonomoei eta enpresei laguntzea, 2023ko ekitaldian merkataritzaren jarduera sustatzeko.

Martxoaren 31ra arte

2023ko ekitaldian Arabako merkataritza sektorean sortutako inbertsioei aurre egiteko laguntzak

Deialdi honen xedea da Arabako merkataritza sektoreko autonomoei eta enpresei laguntzea, 2023ko ekitaldian merkataritzaren lehiakortasuna hobetuko duten inbertsioak estaltzeko.

Martxoaren 31ra arte

2023an Arabako udaletan landa eremuetako merkataritza sustatzeko laguntzak

Deialdi honen xedea da Arabako udaletan landa eremuetako merkataritza sustatzeko jarduerak babestea, lehiaketa bidez dirulaguntzak emanez.

Martxoaren 31ra arte

Obra eta Zerbitzuen Foru Plana

Obra eta Zerbitzuen Foru Plana Arabako Foru Aldundiaren lankidetza tresna da; haren bidez, Arabako Lurralde Historikoko toki erakundeei laguntzak ematen zaizkie haien eskumeneko obrak egikaritzeko eta zerbitzuak emateko.

Martxoaren 31ra arte

Araba Innova - Digitaliza

Deialdi honen helburua da Araban berrikuntza eta digitalizazioa sustatzea, lehiaketa bidez dirulaguntzak emanez Arabako ekonomia modernizatzen eta ekoizpen egituraren lehiakortasuna hobetzen laguntzen diharduten erakundeei.

Martxoaren 31ra arte
Arabako Kirol Federazioentzako laguntzen deialdi publikoa onartzea, bai eta horien oinarri arautzaileak ere, administrazio arloko eginkizun publikoak betetzeko baliabide ekonomikoak emateko. 2022-2023 denboraldia Apirilaren 11ra arte

Kirol egokitua garatzeko eta kirolean inklusioa sustatzeko dirulaguntzen deialdia 2023

Deialdi honen xedea da 2022eko urriaren 1etik 2023ko irailaren 30era bitartean (biak barne) Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko Enklabean egiten diren kirol egokituko jarduerek eta kirol-inklusioaren eta kirolaren bidezko inklusioaren inguruko jarduerek eragindako gastuak finantzatzen laguntzea.

Apirilaren 17ra arte

Euskarazko literatura sortzeko "Ignacio Aldecoa" beka 2023

Apirilaren 19ra arte

Basogintzako dirulaguntzak

Basoen zaintza eta ingurumen eta diru balioa handitzeko inbertsioak.

Apirilaren 19ra arte

Interkoop Programa

2023 ekitaldirako Arabako enpresa txiki eta ertainak nazioartekotzeko prozesuetan lankidetza bultzatzeko laguntzen deialdia.

Ekainaren 20ra arte

“Premio Ignacio Aldecoa" gaztelaniazko ipuin lehiaketa

Uztailaren 10era arte

“Ernestina de Champourcin” XXXI. poesia saria

Uztailaren 10era arte

Banako laguntza ekonomikoen deialdi publikoa, desgaitasun egoera aitortuta duten pertsonentzat eta garapen nahasmenduak dituzten 0-6 urte bitarteko adingabeentzat

Araudi honen bidez araututako laguntzen xedeak dira onuradunen bizi kalitatea hobetzea, ezintasunak pertsona horiei sortzen dizkien beharrak asetzea, eta beraien autonomia, garapen pertsonala eta gizarteratzea sustatzea. Horretarako hauetako bat emango zaie: prestazio ekonomikoa ezintasuna dela eta ekintzaren bat egiteko, laguntza produktu bat eskuratzeko edo zerbitzu bat jasotzeko egin behar dituzten gastuak konpentsatzeko (denak edo zati bat) edo laguntza produktu baten erabileraren lagapena.

2023ko irailaren 15era arte

Kudeabide

Laguntza deialdia, lehia aske bidez, Arabako enpresen lehiakortasuna hobetzea ekarriko duten kudeaketa aurreratuko proiektuak garatzeko.

2023ko irailaren 29ra arte

Arabako Lurralde Historikoko zona arkeologikoei eta/edo paleontologikoei eragiten dieten obren ondorioz egindako esku hartze arkeologiko eta paleontologikoetarako laguntzen deialdia

Arabako Foru Aldundiak Euskal Kultura Ondarearen 6/2019 Legeak 65. artikulutik 67. artikulura bitartean ezarritakoaren arabera aginduzkoak diren jarduera arkeologiko eta paleontologikoen kostuaren % 50 finantzatzea.

2023ko irailaren 30ra arte

 

Laguntza eta dirulaguntza gehiago ikusi