Indarrean dauden laguntza nagusiak

Laguntzak eta dirulaguntzak Eskaera egiteko epea

Arabako ostalaritzaren sektoreari laguntzeko ezohiko laguntzak
Ixteak edo ordutegiak eta/edo edukierak aldatzeak eragindako Arabako ostalaritzaren sektoreari laguntzea.

Martxoaren 18ra arte
Nekazaritzako ustiategietan inbertitzeko laguntzak
Nekazariek eginiko inbertsioetan laguntzea, baldin eta hautagarritasun baldintzak betetzen badituzte eta haien nekazaritza ustiategietako etekin orokorra eta jasangarritasuna hobetzen badute
Martxoaren 23ra arte
Enpresa berriak sortzeko nekazari gazteentzako laguntzak
Nekazaritzaren sektorean lehen aldiz instalatzen diren nekazari gazteen laneratzea erraztea, sektore horretan prestakuntza profesional egokia daukaten gazteak txertatuz; bidenabar, belaunaldien ordezkatzea erraztuko da eta sektorearen profesionalizazioan sakonduko da.
Martxoaren 23ra arte
Gauzazko laguntza, Arabako landa bideen mantentze lanetarako Martxoaren 12ra arte

Araba Innova Digitaliza

Deialdi honen helburua da Araban berrikuntza eta digitalizazioa sustatzea, lehiaketa bidez dirulaguntzak emanez Arabako ekonomia modernizatzen eta ekoizpen egituraren lehiakortasuna hobetzen laguntzen diharduten erakundeei.

Martxoaren 31era arte

Mahastiak berregituratu eta birmoldatzeko laguntzak

Hona zertarako ematen diren laguntzak: kostuak ordaintzen parte hartzea, mahastia berregituratu eta birmoldatzen denean eta planean parte hartzen duten produktoreei konpentsazioa ematea plana aplikatzeak eragindako diru-sarreren galeragatik.

Martxoaren 31ra arte

Muga naturalak eta beste muga berezi batzuk dituzten zonetarako laguntzak

Kalte ordaina ematea nekazariei mendialdeko zonetan eta alde behartsuetan nekazaritza ekoizpenak sortzen dituen zailtasunen ondoriozko diru galerak eta kostu gehigarriak arintzeko.

Apirilaren 30era arte

Nekazaritza ekologikorako laguntzak

Bultzatzea bai nekazaritza ekologikora bihurtzea bai nekazaritza ekologikoko ekoizpen jardunbide eta metodoei eustea.

Apirilaren 30era arte

Desagertzeko arriskuan dauden bertako animalia arrazak kontserbatzeko laguntzak

Desagertzeko arriskuan dauden eta nekazariek denboran zehar mantendu dituzten bertako animalia arrazak kontserbatzea eta beraien hazkuntza sustatzea.

Apirilaren 30era arte

Biodibertsitatea hobetzeko erlezaintzarako laguntzak

Erlezaintza sustatu eta mantentzea, bai nekazaritzaren arlotik bai erlezaintzarenetik bertatik, biodibertsitateari ekarpen handia egiten diolako.

Apirilaren 30era arte

Labore estentsiboak dibertsifikatzeko laguntzak nekazaritzako ekoizpen teknika jasangarrien pean

Lekadunak, ortuariak, patata eta erremolatxa lantzearen bidez nekazaritza dibertsifikatzea bultzatzea; hartara, labore txandaketa eta lurraldearen baldintza fitosanitario onen aprobetxamendua sustatzen da.

Apirilaren 30era arte

Produkzio integraturako laguntzak

Sustatzea lurraldean ekoizpen integratua ezarri eta mantenduko dela, nekazaritza ustiategien jasangarritasuna hobetzeko eta elikadura segurtasuna bermatzeko.

Apirilaren 30era arte

Mendiko larreen aprobetxamendua kudeatzeko laguntzak

Mendiko larreen aprobetxamenduaren kudeaketa zuzena egitea, abeltzaintzaren garapenari lotua eta kudeaketako konpromiso jakin batzuei lotua, mendiko larreek ekoizpen, natura eta paisaia funtzioak batzeko moduan.

Apirilaren 30era arte

Arabako enpresetan kontratazioa sustatzeko laguntzak 2020

Sustatzea Arabako enpresek langabetuei kontratuak egitea, Araban enplegua hobetzen laguntzeko.

Abuztuaren 2ra arte

Mugitzeko arazoak dituzten pertsonentzako laguntza ekonomikoa, taxia hautazko garraiobide gisa erabil dezaten

Programa honen bidez, ohiko garraio kolektiboa erabili ezin duten eta mugitzeko zailtasun larriak dituzten pertsonen bizitza hobetu nahi da.

Urriaren 31ra arte

 

Laguntza eta dirulaguntza gehiago ikusi