Indarrean dauden laguntza nagusiak

Laguntzak eta dirulaguntzak Eskaera egiteko epea

Irabazteko asmorik gabeko erakundeetan turismo inbertsioei aurre egiteko ezohiko laguntzak

Deialdi honen xedea da irabazteko asmorik gabeko elkarteei laguntzea, lehiakortasuna hobetzeko inbertsioak egin ditzaten.

Ekainaren 2ra arte

Interkoop Programa

2023 ekitaldirako Arabako enpresa txiki eta ertainak nazioartekotzeko prozesuetan lankidetza bultzatzeko laguntzen deialdia.

Ekainaren 20ra arte

“Premio Ignacio Aldecoa" gaztelaniazko ipuin lehiaketa

Uztailaren 10era arte

“Ernestina de Champourcin” XXXI. poesia saria

Uztailaren 10era arte
Obra txikientzako laguntzak Uztailaren 17ra arte

Auzo harremanak sustatzea (Auzolan)

Uztailaren 17ra arte

Banako laguntza ekonomikoen deialdi publikoa, desgaitasun egoera aitortuta duten pertsonentzat eta garapen nahasmenduak dituzten 0-6 urte bitarteko adingabeentzat

Araudi honen bidez araututako laguntzen xedeak dira onuradunen bizi kalitatea hobetzea, ezintasunak pertsona horiei sortzen dizkien beharrak asetzea, eta beraien autonomia, garapen pertsonala eta gizarteratzea sustatzea. Horretarako hauetako bat emango zaie: prestazio ekonomikoa ezintasuna dela eta ekintzaren bat egiteko, laguntza produktu bat eskuratzeko edo zerbitzu bat jasotzeko egin behar dituzten gastuak konpentsatzeko (denak edo zati bat) edo laguntza produktu baten erabileraren lagapena.

2023ko irailaren 15era arte

Kudeabide

Laguntza deialdia, lehia aske bidez, Arabako enpresen lehiakortasuna hobetzea ekarriko duten kudeaketa aurreratuko proiektuak garatzeko.

2023ko irailaren 29ra arte

Arabako Lurralde Historikoko zona arkeologikoei eta/edo paleontologikoei eragiten dieten obren ondorioz egindako esku hartze arkeologiko eta paleontologikoetarako laguntzen deialdia

Arabako Foru Aldundiak Euskal Kultura Ondarearen 6/2019 Legeak 65. artikulutik 67. artikulura bitartean ezarritakoaren arabera aginduzkoak diren jarduera arkeologiko eta paleontologikoen kostuaren % 50 finantzatzea.

2023ko irailaren 30ra arte

Ez-ohiko laguntza ekonomikoak harrera familientzako eta harrera ondorengo jarraipena egiteko

Ez-ohiko laguntza ekonomikoak dira, ofizioz ematen direnak, behar bezala justifikatutako gastu espezifikoei aurre egiteko; harrerapeko adingabekoa modu egokian zaintzeko beharrezkoak diren eta inongo sistema publikok estaltzen ez dituen ezohiko gastuak izan behar dira.

Azaroaren 30ra arte

Ustekabeko eta larrialdiko obrentzako laguntzak

2023ko abenduaren  31ra arte

 

Laguntza eta dirulaguntza gehiago ikusi