Indarrean dauden laguntza nagusiak

Laguntzak eta dirulaguntzak Eskaera egiteko epea

Kudeabide

Laguntza deialdia, lehia aske bidez, Arabako enpresen lehiakortasuna hobetzea ekarriko duten kudeaketa aurreratuko proiektuak garatzeko.

Irailaren 29ra arte

2023-2024 ikasturtean helduen euskalduntzea sustatzeko dirulaguntza

Deialdi honen xedea da 2023-2024 ikasturtean Arabako edo Trebiñuko enklabeko euskaltegietan matrikulatzen diren eta Araban eta Trebiñuko enklabean erroldatuta dauden 18 urtetik gorako pertsonen euskalduntzea sustatzea.

Irailaren 29ra arte

Arabako Lurralde Historikoko zona arkeologikoei eta/edo paleontologikoei eragiten dieten obren ondorioz egindako esku hartze arkeologiko eta paleontologikoetarako laguntzen deialdia

Arabako Foru Aldundiak Euskal Kultura Ondarearen 6/2019 Legeak 65. artikulutik 67. artikulura bitartean ezarritakoaren arabera aginduzkoak diren jarduera arkeologiko eta paleontologikoen kostuaren % 50 finantzatzea.

Irailaren 30era arte

Etxebizitzak birgaitzeko ekintzak finantzatzeko dirulaguntzak

Irailaren 30era arte
Kirol arloko prestakuntza teknikoko jarduerak egiteko dirulaguntzak. 2022-2023 denboraldia

Dirulaguntzak ematea, norgehiagoka-erregimenean, kirol-prestakuntza teknikoko ikastaroak egiteak eragindako gastuak ordaintzeko, betiere ikastaro horien helburua kirol-titulu ofiziala lortzea bada.
Urriaren 19ra arte

Arabako Lurralde Historikoan biohondakinen bilketa eta kudeaketa sustatzeko dirulaguntza lerroaren oinarri arautzaileak

Urriaren 23ra arte

LAUGARREN laguntza zuzenak, gasolio profesionala erabiltzearen ondorioz hidrokarburoen gaineko zergaren itzulketa partzialerako eskubiderik ez duten errepideko garraioko enpresentzat.

Zuzeneko laguntzak errepideko lurreko garraioko profesionalentzat, hain zuzen, haien ibilgailu jakin batzuei dagokienez, Zerga Bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legearen 52 bis artikuluan ezarritako hidrokarburoen gaineko zergaren itzulketa partzialaren onuradun izan ezin diren eta baimen eta garraiobide jakin batzuen titularrak (ekainaren 28ko 5/2023 ELDren 156.2 artikuluan arautuak) direnentzat, Ukrainako gerraren ondorioz petrolio produktuen kostuak handitzeak errepideko garraioaren jardueran eragindako ondorio kaltegarriak arintzeko.

Urriaren 31era arte

Ez-ohiko laguntza ekonomikoak harrera familientzako eta harrera ondorengo jarraipena egiteko

Ez-ohiko laguntza ekonomikoak dira, ofizioz ematen direnak, behar bezala justifikatutako gastu espezifikoei aurre egiteko; harrerapeko adingabekoa modu egokian zaintzeko beharrezkoak diren eta inongo sistema publikok estaltzen ez dituen ezohiko gastuak izan behar dira.

Azaroaren 30era arte

Ustekabeko eta larrialdiko obrentzako laguntzak

Abenduaren  31ra arte

 

Laguntza eta dirulaguntza gehiago ikusi