EPEAK ETETEA 

 

Administrazio-prozedurak

COVID-19ak eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma egoera deklaratzen duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren Hirugarren Xedapen Gehigarrian xedatutakoa betez, epemugak eten eta administrazio prozedurak izapidetzeko epeak geldiarazten dira, eta aurreikusten da berriz zenbatzen hastea errege dekretu horrek edo, hala badagokio, haren luzapenak indarra galtzen duenean. 

 

Zerga-prozedurak

Osasun larrialdiko egoerak ekonomiaren sektore kalteberenetan izan dezakeen inpaktua leuntzeko asmoz, Foru Gobernu Kontseiluak presazko zerga neurriak onetsi ditu; horien artean, zerga arloko epeak etetea edo luzatzea.

 

Indarrean dauden laguntza nagusiak

Laguntzak eta dirulaguntzak Eskaera egiteko epea

Kudeabide programa

Laguntza deialdia, lehia aske bidez, Aranako enpresen lehiakortasuna hobetzea ekarriko duten kudeaketa aurreratuko proiektuak garatzeko.

Irailaren 25era arte

Arte eszeniko eta musikalen prestakuntza ekintzetarako deialdi publikoa

Arte eszenikoen (dantza, antzerkia, zirkua eta mimoa) eta musikalen alorretan norbanakoen garapen eta ezaguera bultzatzeko, alde batera utzita oinarrizko prestakuntzako ikasketa arautuei dagozkien edo eszenaratze edo muntaia berekin dakarten proiektuak.

Data zehatzik gabe

Arabako eskulangintza sektorearen jarduerarako laguntza 

Arabako artisautza babestea eta jarduera produktiboa sustatzeko dirulaguntzak ematea.

Data zehatzik gabe

Arabako turismo sektorean inbertsioak egiteko dirulaguntzak

Arabako turismo sektorea babestea eta inbertsioak egiteko dirulaguntzak ematea.

Maiatzaren 6ra arte

Gauzazko laguntza, Arabako landa bideen mantentze lanetarako

Laguntza honen xedea da Arabako Lurralde Historikoko bide sare zabala egoera onean mantentzea.

Data zehatzik gabe

Interkoop Programa

2020 jarduerarako Arabako enpresa txiki eta ertainak nazioartekotzeko prozesuetan lankidetza bultzatzeko laguntzen deialdia.

Ekainaren 19ra arte

Arabako artisau sektoreak inbertsioak egiteko laguntzak

Arabako artisautza babestea eta jarduera produktiboa sustatzeko dirulaguntzak ematea.

Data zehatzik gabe

Turismoa sustatzeko jardueretarako dirulaguntzak enpresa txiki eta ertanentzat eta autonomoentzat

Arabako Lurralde Historikoko turismoa sustatzeko jardueretarako dirulaguntzak enpresa txiki eta ertanentzat eta autonomoentzat.

Ekainaren 4ra arte

Álava Innova

Deialdi honen helburua da Araban berrikuntza sustatzea, lehiaketa bidez dirulaguntzak emanez Arabako ekonomia modernizatzen eta ekoizpen egituraren lehiakortasuna hobetzen laguntzen diharduten erakundeei.

Ekainaren 18ra arte

Jasangarritasun energetikoa 

Instalazioen, eraikinen eta hornikuntza publikoen kudeaketa energetikoaren sustapena, energia berriztagarrien iturrien ustiapena sustatzea eta mugikortasun elektrikoa babestea, ibilgailu elektrikoen erosketan laguntzak ematearen bitartez eta kargatzeko puntuak jarriz erabilera publikorako.  

Ekainaren 10era arte

ALHan eta Trebiñuko enklabean gauzatzen diren jolasezko kirol jardueretarako dirulaguntza 

Laguntzea, aurrekontu baliabideen mugen barruan, jolasezkoak diren zenbait kirol jarduera gauzatzeko gastuetako batzuk finantzatzen, 2019ko uztailaren 1etik 2020ko ekainaren 30era bitartean gauzatzen badira (biak barne.

Data zehatzik gabe

Toki erakundeen eta Trebiñuko enklabearen historia eta arte ondasunak onik zaintzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak bultzatzeko dirulaguntzak

Dirulaguntzetarako deialdi publikoa, Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko toki erakundeek sustatutako historia eta arte ondasunak onik zaintzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak bultzatzeko.

Data zehatzik gabe

 

Laguntza eta dirulaguntza gehiago ikusi