Indarrean dauden laguntza nagusiak

Laguntzak eta dirulaguntzak Eskaera egiteko epea

Jasangarritasun energetikoko ekintzak sustatzeko dirulaguntza

Dirulaguntza hauen helburuak honako hauek dira: instalazioen, eraikinen eta hornikuntza publikoen kudeaketa energetikoaren sustapena, energia berriztagarrien iturrien ustiapena sustatzea eta mugikortasun elektrikoa babestea.

Maiatzaren 7ra arte

Arabako kuadrilletan enplegurako prestakuntza emateko laguntzen deialdia 

Prestakuntza ekintzak bultzatzea eta sustatzea (enplegurako prestakuntza ikastaroak eta zabalkunde jardunaldiak).

Maiatzaren 7ra arte

Irabazteko xederik gabeko erakundeek enplegurako prestakuntza emateko laguntzen deialdia 

Prestakuntza ekintzak bultzatzea eta sustatzea (enplegurako prestakuntza ikastaroak eta zabalkunde jardunaldiak).

Maiatzaren 7ra arte

Ikus-entzunezkoen sorkuntzarako dirulaguntzen deialdia (KSIk)

Ikus-entzunezko proiektuak garatzeko eta ekoizteko eta gidoiak idazteko laguntzak.

Maiatzaren 10era arte

Ur baliabideak kudeatzeko laguntzak

Arabako Lurralde Historikorako guztiz edo hein batean interes orokorrekoak deklaratutako zonetan ureztaketa modernizatu, sendotu edo hobetzea.

Maiatzaren 12ra arte

Arabako eskulagintza sektorean inbertsioak egiteko laguntzak

Deialdi honek xede du Arabako eskulangintza sektoreari inbertsioak egiteko dirulaguntzak ematea, lantegiak eta ekipamendua berritzen laguntzeko, hartara, lehiakorrago izan daitezen eta egiturak eta kudeaketa hobetu ditzaten

Maiatzaren 14ra arte

Arabako turismo sektoreko irabazteko xederik gabeko erakundeei sortutako jarduera gastuei aurre egiteko laguntzak

Arabako turismo sektoreko irabazteko xederik gabeko erakundeak babesteko eta haiei laguntza ekonomikoa emateko oinarriak ezartzea, COVID-19aren hedapenari eusteko hartutako neurrien eragina minimizatzeko eta haien jarduerari ahalik eta lasterren bultzada berria ematea ahalbidetzeko.

Maiatzaren 14ra arte

Kirolaraba A1. Goi-mailako klubentzako laguntza. 2020-2021

Kirol-modalitate/diziplina bateko edo gehiagoko taldeak kategoria absolutuan dituzten kirol-klub eta -elkarteen gastu arrunta ordaintzeko laguntza

Maiatzaren 15era arte

Arabako eskulangintza sektorearen jarduerarako laguntza

Deialdi honen helburua da Arabako eskulangintza sektoreari laguntzea eta haren ekoizpen jarduera bultzatzea

Maiatzaren 21era arte
Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklabean kultura ondare higiezina kontserbatu eta/edo zaharberritzeko PARTIKULARREK sustatutako esku hartzeetarako dirulaguntzak Maiatzaren 26ra arte

Arte eszeniko eta musikaletan trebatzeko ekintzetarako laguntzen 2021eko deialdia

Dirulaguntzak ematea, arte eszenikoen (dantza, antzerkia, zirkua eta mimoa) eta musikalen arloetako banakako espezializazio trebakuntza sustatzeko, hain zuzen ere toki hauetan egiten dena: unibertsitateak, goi eskolak, nazioarteko eskolak, goi mailako kontserbatorioak, dantza eskolak, antzerki eskolak, zirku eskolak eta, oro har, artearen arloko trebakuntza zentroak.

Ekainaren 7ra arte 

Arabako enpresetan kontratazioa sustatzeko laguntzak 2020

Sustatzea Arabako enpresek langabetuei kontratuak egitea, Araban enplegua hobetzen laguntzeko.

Abuztuaren 2ra arte

Kudeabide programa

Laguntza deialdia, lehia aske bidez, Arabako enpresen lehiakortasuna hobetzea ekarriko duten kudeaketa aurreratuko proiektuak garatzeko.

Irailaren 27ra arte

Mugitzeko arazoak dituzten pertsonentzako laguntza ekonomikoa, taxia hautazko garraiobide gisa erabil dezaten

Programa honen bidez, ohiko garraio kolektiboa erabili ezin duten eta mugitzeko zailtasun larriak dituzten pertsonen bizitza hobetu nahi da.

Urriaren 31ra arte

 

Laguntza eta dirulaguntza gehiago ikusi