Indarrean dauden laguntza nagusiak

Laguntzak eta dirulaguntzak Eskaera egiteko epea

Ekin Araba

Deialdi honen helburua Araban enpresa berriak sortzea sustatzea da, norgehiagoka erregimeneko dirulaguntzak emanez Arabako ekoizpen egitura modernizatzen, dibertsifikatzen eta haren lehiakortasuna hobetzen laguntzen duten proiektuak egiten dituzten erakunde edo pertsona ekintzaileei

Martxoaren 1era arte

Arabako koadrilek eta udalek eta Trebiñuko Enklabeak sustatutako emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko programak eta/edo jarduerak garatzeko dirulagutzen deialdia.

Deialdiaren xedea da dirulaguntzak ematea, norgehiagoka araubidean, udaletan eta kuadrillan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko programak eta jarduerak egin daitezen 2024ko ekitaldirako, Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklabean.

Martxoaren 6ra arte

Irabazi asmorik gabeko elkarte eta erakundeei zuzendutako dirulaguntzen deialdi publikoa, emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko jarduerak gara ditzaten

Deialdiaren xedea da dirulaguntzak ematea, norgehiagoka bidez, eta dirulaguntza horien helburua da laguntza ematea elkarte sarea indartzeko eta irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeek Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklabean emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko jarduerak egin ditzaten 2024ko urtarrilaren 1etik abenduaren 1era bitartean. Vitoria-Gasteizko udalerrian garatutakoak kanpoan geratzen dira.

Martxoaren 6ra arte

Abeltzaintza eta nekazaritza azokak antolatzeko laguntzak

Arabako nekazaritza eta abeltzaintza produktuak sustatzea helburu duten azokak (lehiaketak, erakustaldiak eta bestelakoak) antolatzea, baita lehen sektorearekin harreman zuzena duten jarduerak zabaltzea eta balioan jartzea ere

Martxoaren 13ra arte

Udalek eta kuadrillek sustaturik euskararen bidez sozializatzeko programak gauza daitezen 2024ko dirulaguntzen deialdi publikoa

Dirulaguntzak ematea 2024ko ekitaldian euskararen bitartez sozializatzeko programak antolatu, garatu eta gauzatzeko Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko Enklabean.

Martxoaren 13ra arte

Araba Innova

Deialdi honen helburua da Araban berrikuntza  eta digitalizazioa sustatzea, lehiaketa bidez dirulaguntzak emanez Arabako ekonomia modernizatzen eta ekoizpen egituraren lehiakortasuna hobetzen laguntzen diharduten erakundeei.

Martxoaren 15ra arte

Irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeei norgehiagoka bidez dirulaguntzak emateko deialdia, garapen bidean dauden herrialdeetan lankidetzako urteko ekintza puntualak finantza ditzaten. 2024ko ekitaldia

Martxoaren 18ra arte
Gizarte eraldaketarako hezkuntzako proiektuetarako dirulaguntza deialdia. Deialdi hori irabazteko xederik gabeko elkarte eta erakundeentzako da eta dirulaguntza nori eman lehiaketa bidez ebatziko da. 2024ko ekitaldia Martxoaren 18ra arte
Elkarteei eta irabazteko xederik gabeko erakundeei zuzendutako deialdi publikoa, sentsibilizazioa eta kultura arteko bizikidetza sustatzera bideratutako programak edo jarduerak gara ditzaten Martxoaren 18ra arte

2024ko ekitaldian Arabako merkataritza sektorean jarduera sustatzeko laguntzak

Martxoaren 22ra arte

Irabazteko xederik gabeko erakundeek enplegurako prestakuntza emateko laguntzak

Prestakuntza ekintzak bultzatzea eta sustatzea (enplegurako prestakuntza ikastaroak eta zabalkunde jardunaldiak).

Martxoaren 22ra arte

Arabako kuadrilletan enplegurako prestakuntza emateko laguntzak

Prestakuntza ekintzak bultzatzea eta sustatzea (enplegurako prestakuntza ikastaroak eta zabalkunde jardunaldiak).

Martxoaren 22ra arte
“Arabako iturri dokumentalak” ikerketa bekak Martxoaren 27ra arte
Gazteentzako berrikuntza-proiektuetarako laguntzen deialdia Irailaren 30era arte

Mugitzeko arazoak dituzten pertsonentzako laguntza ekonomikoa, taxia hautazko garraiobide gisa erabil dezaten

Urriaren 31ra arte
Ustekabeko eta larrialdiko obrentzako laguntzak Abenduaren 31ra arte

 

Laguntza eta dirulaguntza gehiago ikusi