Indarrean dauden laguntza nagusiak

Laguntzak eta dirulaguntzak Eskaera egiteko epea

Udalek eta kuadrillek sustaturik euskararen bidez sozializatzeko programak gauza daitezen 2021eko dirulaguntzen deialdi publikoa

Dirulaguntzak ematea 2021eko ekitaldian euskararen bitartez sozializatzeko programak antolatu, garatu eta gauzatzeko Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko Enklabean.

Uztailaren 30era arte

Ustekabeko eta larrialdiko obrentzako laguntzak

Ustekabeko gastu presazkoen eta larrialdi obren finantzaketa.

 

Arabako enpresetan kontratazioa sustatzeko laguntzak 2020

Sustatzea Arabako enpresek langabetuei kontratuak egitea, Araban enplegua hobetzen laguntzeko.

Abuztuaren 2ra arte

Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko Enklabean 2021eko ekitaldian kultura erakusteko eta zabaltzeko programak eta jaialdiak gauzatzeko dirulaguntzen deialdia

Arabako Lurralde Historikoan eta Trebiñuko enklabean kultura elkarteek, kultura enpresek, udalek eta kuadrillek sustatutako kultura erakustaldi eta hedapeneko programak eta jaialdiak garatzen laguntzea 2021ean.

Abuztuaren 3ra arte

Euskaraz jarduten duten tokiko eta eskualdeko komunikabideentzako dirulaguntzen 2021eko deialdia

2021eko ekitaldian euskaraz argitaratzen diren tokiko edo eskualdeko hedabideak landu, ekoitzi eta zabaltzeko lanetan, eskatzaileakk egindako gastuak finantzatzen laguntzea. 

Abuztuaren 10era arte

Kudeabide programa

Laguntza deialdia, lehia aske bidez, Arabako enpresen lehiakortasuna hobetzea ekarriko duten kudeaketa aurreratuko proiektuak garatzeko.

Irailaren 27ra arte

ALHko zona arkeologikoei eta/edo paleontologikoei eragiten dieten obren ondorioz egindako esku hartze arkeologiko eta paleontologikoetarako laguntzen deialdia

Arabako Foru Aldundiak Euskal Kultura Ondarearen 6/2019 Legeak 65. artikulutik 67. artikulura bitartean ezarritakoaren arabera aginduzkoak diren jarduera arkeologiko eta paleontologikoen kostuaren % 50 finantzatzea.

Irailaren 30era arte

Mugitzeko arazoak dituzten pertsonentzako laguntza ekonomikoa, taxia hautazko garraiobide gisa erabil dezaten

Programa honen bidez, ohiko garraio kolektiboa erabili ezin duten eta mugitzeko zailtasun larriak dituzten pertsonen bizitza hobetu nahi da.

Urriaren 31ra arte

Ez-ohiko laguntza ekonomikoak harrera familientzako eta harrera ondorengo jarraipena egiteko

Ez-ohiko laguntza ekonomikoak dira, ofizioz ematen direnak, behar bezala justifikatutako gastu espezifikoei aurre egiteko; harrerapeko adingabekoa modu egokian zaintzeko beharrezkoak diren eta inongo sistema publikok estaltzen ez dituen ezohiko gastuak izan behar dira.

Azaroaren 30era arte

 

Laguntza eta dirulaguntza gehiago ikusi