Indarrean dauden laguntza nagusiak

Laguntzak eta dirulaguntzak Eskaera egiteko epea

Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko kultura eta sormen sektorearen gastu arrunta 2021eko ekitaldian finantzatzeko.

Kultura eta sormen sektorean jarduera ekonomikoa ohikotasunez garatzen duten profesional autonomoei, ETEei eta mikroenpresaren kategoria duten elkarteei gastu arrunta finantzatzea.

Apirilaren 23ra arte

Arabako toki erakundeetan 2021eko ekitaldian sortutako turismo jarduerako gastuei aurre egiteko laguntzak

Deialdi honen xedea da Arabako kuadrillei eta udalei laguntzea COVID-19ak 2021eko ekitaldian sortutako jarduera gastuak edo gastu korronteak estaltzen eta haien jarduerari ahalik eta lasterren bultzada berria ematea ahalbidetzeko.

Apirilaren 23ra arte

Arabako turismo sektoreko ete-ei eta atonomoei sortutako inbertsioei aurre egiteko laguntzak

Deialdi honen xedea da turismo sektoreko enpresa txiki eta ertainei eta autonomoei laguntzea, sasun krisiarekin eraginez egin beharreko inbertsioak eta lehiakortasuna hobetzeko inbertsioak egin ditzaten.

Apirilaren 23ra arte

Merkataritza eta ostalaritza sektorean sortutako inbertsioei aurre egiteko laguntzak.

Deialdi honen xedea da Arabako merkataritza sektoreko irabazi-asmorik gabeko elkarteei, autonomoei eta enpresei laguntzea, COVID-19k sortutako inbertsioak estaltzeko, bai eta 2021eko ekitaldian merkataritzaren lehiakortasuna hobetuko duten beste inbertsio batzuk estaltzeko ere.

Apirilaren 16ra arte

Arabako udaletan landa eremuetako merkataritza sustatzeko laguntzetak

Deialdi honen xedea da Arabako udaletan landa eremuetako merkataritza sustatzeko jarduerak babestea, lehiaketa bidez dirulaguntzak emanez. .

Apirilaren 15era arte

Arabako udalerrietako espazio publikoetan merkataritza indarberritzeko dirulaguntzak

Deialdi honen xedea da laguntza ematea Arabako udalerrietako espazio publikoetan bertako merkataritza egitura indartzen lagunduko duten merkataritza indarberritzeko proiektuak egin daitezen

Apirilaren 15era arte

Merkataritza sektorean jarduera gastuei aurre egiteko laguntzak

COVID-19ak Arabako merkataritza sektorean 2021eko ekitaldian sortutako jarduera gastuei aurre egiteko ezohiko laguntzen deialdia. 

Apirilaren 9ra arte

Arabako turismo sektoreko ETE-ei eta atonomoei sortutako jarduera gastuei aurre egiteko laguntzak

Arabako turismo sektoreko autonomoak eta enpresak babesteko eta haiei laguntza ekonomikoa emateko oinarriak ezartzea, COVID-19aren hedapenari eusteko hartutako neurrien eragina minimizatzeko eta haien jarduerari ahalik eta lasterren bultzada berria ematea ahalbidetzeko.

Apirilaren 16ra arte 

Irabazteko asmorik gabeko erakundeetan turismo inbertsioei aurre egiteko ezohiko laguntzak

Deialdi honen xedea da irabazteko asmorik gabeko elkarteei laguntzea, osasun krisiarekin eraginez egin beharreko inbertsioak eta lehiakortasuna hobetzeko inbertsioak egin ditzaten.

Apirilaren 23ra arte

Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko kultura ondasun higiezinak kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko esku hartzeetarako dirulaguntzak

Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklableko toki erakundeek sustatutako elementu txikiak, eraikinak eta ermitak kontserbatzeko eta/edo zaharberritzeko dirulaguntzak ematea, lehia erregimenaren arabera.

Apirilaren 29ra arte

Dirulaguntza deialdia, Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko ondasun historiko-artistikoak kontserbatu eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak egiteko

Dirulaguntzak ematea Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko enklabeko toki erakundeek sustatutako ondasun historiko-artistikoak kontserbatu eta/edo zaharberritzeko esku hartzeak bultzatzeko, 2021eko ekitaldian,

Apirilaren 29ra arte

Muga naturalak eta beste muga berezi batzuk dituzten zonetarako laguntzak

Kalte ordaina ematea nekazariei mendialdeko zonetan eta alde behartsuetan nekazaritza ekoizpenak sortzen dituen zailtasunen ondoriozko diru galerak eta kostu gehigarriak arintzeko.

Apirilaren 30era arte

Nekazaritza ekologikorako laguntzak

Bultzatzea bai nekazaritza ekologikora bihurtzea bai nekazaritza ekologikoko ekoizpen jardunbide eta metodoei eustea.

Apirilaren 30era arte

Desagertzeko arriskuan dauden bertako animalia arrazak kontserbatzeko laguntzak

Desagertzeko arriskuan dauden eta nekazariek denboran zehar mantendu dituzten bertako animalia arrazak kontserbatzea eta beraien hazkuntza sustatzea.

Apirilaren 30era arte

Biodibertsitatea hobetzeko erlezaintzarako laguntzak

Erlezaintza sustatu eta mantentzea, bai nekazaritzaren arlotik bai erlezaintzarenetik bertatik, biodibertsitateari ekarpen handia egiten diolako.

Apirilaren 30era arte

Labore estentsiboak dibertsifikatzeko laguntzak nekazaritzako ekoizpen teknika jasangarrien pean

Lekadunak, ortuariak, patata eta erremolatxa lantzearen bidez nekazaritza dibertsifikatzea bultzatzea; hartara, labore txandaketa eta lurraldearen baldintza fitosanitario onen aprobetxamendua sustatzen da.

Apirilaren 30era arte

Produkzio integraturako laguntzak

Sustatzea lurraldean ekoizpen integratua ezarri eta mantenduko dela, nekazaritza ustiategien jasangarritasuna hobetzeko eta elikadura segurtasuna bermatzeko.

Apirilaren 30era arte

Mendiko larreen aprobetxamendua kudeatzeko laguntzak

Mendiko larreen aprobetxamenduaren kudeaketa zuzena egitea, abeltzaintzaren garapenari lotua eta kudeaketako konpromiso jakin batzuei lotua, mendiko larreek ekoizpen, natura eta paisaia funtzioak batzeko moduan.

Apirilaren 30era arte

Jasangarritasun energetikoko ekintzak sustatzeko dirulaguntza

Dirulaguntza hauen helburuak honako hauek dira: instalazioen, eraikinen eta hornikuntza publikoen kudeaketa energetikoaren sustapena, energia berriztagarrien iturrien ustiapena sustatzea eta mugikortasun elektrikoa babestea.

Maiatzaren 7ra arte

Arabako kuadrilletan enplegurako prestakuntza emateko laguntzen deialdia 

Prestakuntza ekintzak bultzatzea eta sustatzea (enplegurako prestakuntza ikastaroak eta zabalkunde jardunaldiak).

Maiatzaren 7ra arte

Irabazteko xederik gabeko erakundeek enplegurako prestakuntza emateko laguntzen deialdia 

Prestakuntza ekintzak bultzatzea eta sustatzea (enplegurako prestakuntza ikastaroak eta zabalkunde jardunaldiak).

Maiatzaren 7ra arte

Ikus-entzunezkoen sorkuntzarako dirulaguntzen deialdia (KSIk)

Ikus-entzunezko proiektuak garatzeko eta ekoizteko eta gidoiak idazteko laguntzak.

Maiatzaren 10era arte

Ur baliabideak kudeatzeko laguntzak

Arabako Lurralde Historikorako guztiz edo hein batean interes orokorrekoak deklaratutako zonetan ureztaketa modernizatu, sendotu edo hobetzea.

Maiatzaren 12ra arte

Arabako enpresetan kontratazioa sustatzeko laguntzak 2020

Sustatzea Arabako enpresek langabetuei kontratuak egitea, Araban enplegua hobetzen laguntzeko.

Abuztuaren 2ra arte

Kudeabide programa

Laguntza deialdia, lehia aske bidez, Arabako enpresen lehiakortasuna hobetzea ekarriko duten kudeaketa aurreratuko proiektuak garatzeko.

Irailaren 27ra arte

Mugitzeko arazoak dituzten pertsonentzako laguntza ekonomikoa, taxia hautazko garraiobide gisa erabil dezaten

Programa honen bidez, ohiko garraio kolektiboa erabili ezin duten eta mugitzeko zailtasun larriak dituzten pertsonen bizitza hobetu nahi da.

Urriaren 31ra arte

 

Laguntza eta dirulaguntza gehiago ikusi