Arabako Museoen Zerbitzuen hobekuntzan parte hartzea

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Araudiak xedatutakoari jarraituz, jakinarazten dizugu eman dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiak tratatuko dituela eta “T11 AFA-ren museoetako erabiltzaileen eta ikertzaileen erregistroa” tratamenduetan erantsiko direla, helburu honekin: Arabako Foru Aldundiko museoetako arte, historia eta arkeologia arloko interesdun eta ikertzaileen datu basea kudeatzea.

Bermatzen dugu datuak isilpean gordeko direla, eta ez zaizkiola jakinaraziko beste inori, legez ezarritako kasuez kanpo.

Aukeran izango duzu datuetan sartu, haiek zuzendu, ezereztu, haien aurka egin eta tratamendua mugatzeko eskubideak erabiltzea, zeinak DBEOk aitortzen baititu, eta, horretarako, Egoitza Elektronikoaz baliatu ahalko zara www.araba.eus atarian edo Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren bulegora jo ahalko duzu (Probintzia plaza, 5, 01001 PK, Gasteiz –Araba).

Argibide gehiago:    web.araba.eus/eu/tratamenduen-lege-ohar-hedatua