Egin zure izapidea

Arabako Historikoko eta Trebiñuko enklabeko toki erakundeek 2023ko ekitaldian sustatutako kultura ondasun higigarriak eta higiezinak kontserbatu eta zaharberritzeko dirulaguntzak ematea, lehia erregimenaren arabera.