Kontserbazioa eta Zaharberrikuntza

Kontserbazioa eta Zaharberrikuntza

Prebentzio kontserbazioa

conservacion preventiva

Arazoaren jatorrian eragiten da; oro har, kultura ondasunarekin berez zerikusirik ez duten eragileak izaten dira, hala nola, ingurumen baldintzak, jendearen eragin okerra…

Era horretan, aurrea hartzen diegu narriadurari edo erabateko galerari eta saihestu egiten da ondasunetan tratamendu gogorrak eta garestiak aplikatu beharra.

Esku hartze irizpideak 

criterios de intervencionKultura ondasunaren esku hartzearen oinarrizko helburuak kontserbatzea eta etorkizunari igortzea dira. Horretarako, aplikatutako kontserbazio eta zaharberrikuntza irizpideak, arlo horretan indarrean dauden legedian eta arauetan oinarritzen dira. Printzipio horietan oinarritzen dira:

  • Artelanaren osotasun historikoa, fisikoa eta estetikoa.

  • Aplikatutako irizpideen bakartasuna eta zuzentasuna.

  • Ahalik eta informazio gehien biltzea.

  • Prebentzio kontserbazioari lehentasuna ematea.

  • Ahalik eta esku hartzerik txikiena egitea.

  • Leheneragarritasuna.

  • Tratamenduaren kalitatea ziurtatuko dutenen gaitasuna eta profesionaltasuna.

Askotan, beste zaharberrikuntza zentro, museo eta erakundeekin lankidetzan aritzen gara proiektuetan.

Atalak eta esku hartzeak