Aurekeztu beharrezko dokumentazioa - Nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntza jasotzen duen pertsona fisikoa

NEKAZARI GAZTEEK ENPRESAK SORTZEKO LAGUNTZA JASOTZEN DUEN PERTSONA FISIKOA OHARRAK *
ESKAERA

2

NANa

 

KONPROMISOAK 2
GIZARTE SEGURANTZAREKIKO BETEBEHARRAK BETETA IZATEAREN EGIAZTAGIRIA EDO BAIMENA 1
OGASUNAREKIKO BETEBEHARRAK BETETA IZATEAREN EGIAZTAGIRIA EDO BAIMENA

1

PFEZaren kopia 1
HIRUGARRENEN FITXA
- (Ez bada besterik jaso AFArekin lehenago)
2
GAITASUN PROFESIONALAREN EGIAZTAGIRIAK.
Gizarte Segurantzan 2 urte baino gehiago besteren konturako nekazaritza jardueragatik. Nekazaritza arloan 150 ordu baino gehiagoko ikastaroak egin izanaren egiaztagiria. Titulazio akademikoa
3
IKASTAROETARA JOAN IZANAREN EGIAZTAGIRIA
-Eskaera egin aurretik zentro homologatuetan nekazaritza arloko ikastaroak, gutxienez 40 ordu metatukoak, egin izana egiaztatzen duen agiria.
3
NEKAZARITZA ARLOTIK KANPOKO ORDUEN EGIAZTAGIRIA
    (nekazaritzakoak ez diren jarduerak dituztenek baino ez)
2
LEHENTASUNEZKO USTIATEGIAREN EGIAZTAGIRIA 1
KALITATE PROGRAMEN ERREGISTROETAN IZENA EMATEA 1
NEKAZARITZA ETA INGURUMEN NEURRIAN EGOTEAREN EGIAZTAGIRIA 1
NPB-AREN AITORPENA (> 10 HA UREZTATZEKO) 1
URTEKO FAKTURAZIOAREN FROGAGIRIA - (Zuzeneko salmenta baino ez: zirkuitu laburrak, hala nola azoketan saltzea, otzarak egitea edo kontsumitzaileari zuzenean emaniko beste batzuk) 3
KOOPERATIBAREN EDO NEKAZARITZA EKOIZLEEN TALDEAREN BIDEZ MERKATURATZEAREN EGIAZTAGIRIA 3
USTIATEGIAN BESTEREN KONTURA ZENBAT LANGILEK LAN EGITEN DUTEN JASOTZEN DUEN ZERRENDA - (Gizarte Segurantzako langileen zerrenda) 3

 

* Oharren legenda

(1) ”BAI” markatu baduzu baimenen laukietan, ez da beharrezkoa aurkeztea

(2) Dokumentu editagarria estekatik eskura daiteke. Eskabideari erantsi behar zaizkio

(3) Hala badagokio. Dokumentu editagarria

 

IZAPIDETU