Aurkeztu beharreko dokumentazioa - NMEK

NMEK-AK OHARRAK*
ESKAERA 2
KONPROMISOAK 2
NAN-AREN KOPIA
(NMEKa osatzen duten ustiategietako kide guztiena)

 

ERATZEAREN ESKRITURA PUBLIKOAREN KOPIA ETA ESTATUTUAK  
ESTATUTUETAN ALDAKETARIK EZ EGOTEAREN AITORPENA
(AFAn kopia eguneratua egoten bada)
3
ZUZENDARITZA KONTSEILUAREN OSAERA 2
KIDEEN GAITASUN PROFESIONALAREN EGIAZTAGIRIAK. -
(Ez da beharrezkoa izango dokumentaziorik aurkeztea, baldin eta Gizarte Segurantzan 2 urte baino gehiago egonez gero nekazaritza jardueragatik, 6.1 laguntzaren onuraduna izanez gero, edo 41 urte baino gehiagoko nekazari berria izanez gero. Azken bi kasu horietan, hura eskuratzearen konpromisoa egongo da)
3

- ERABAKIA, DIOENA TITULUEN ESKUALDAKETA EGONEZ GERO, TNN-EN ESKU GERATUKO DELA BAZKIDEEN % 75 ETA KAPITAL SOZIALAREN % 75

- ORDEZKARITZAREN ERABAKIAREN EGIAZTAGIRIA

- INBERTSIOAK EGITEAREN ERABAKIAREN EGIAZTAGIRIA

2
GIZARTE SEGURANTZAREKIKO BETEBEHARRAK BETETA IZATEAREN EGIAZTAGIRIA EDO BAIMENA 1
OGASUNAREKIKO BETEBEHARRAK BETETA IZATEAREN EGIAZTAGIRIA EDO BAIMENA 1
KIDEEN LAN BIZITZAREN TXOSTENA 1
KIDEEN PFEZ-AREN KOPIA 1
HIRUGARRENEN FITXA
(Lehenago ez bada jaso AFAren dirulaguntzarik)
2
NEKAZARITZA ARLOTIK KANPOKO ORDUEN EGIAZTAGIRIA
(nekazaritzakoak ez diren jarduerak dituzten kideek baino ez)
2
HIRUGARRENEI EGINIKO LANAK (FAKTURAZIOAREN <%40)

 

INBERTSIOAREN % 20 ORDAINDU IZANAREN EGIAZTAGIRIA  
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO KOOPERATIBEN ERREGISTROAN INSKRIBATUTA EGOTEAREN EGIAZTAGIRIA  

 

*Oharren legenda

(1)”BAI” markatu baduzu baimenen laukietan, ez da beharrezkoa aurkeztea

(2) Dokumentu editagarria. Eskabideari erantsi behar zaizkio

(3) Hala badagokio. Dokumentu editagarria

 

IZAPIDETU