Aurekeztu beharrezko dokumentazioa - Sektorean sartzen ari den eta 41 urte baino gehiago dituen pertsona fisikoa

SEKTOREAN SARTZEN ARI DEN ETA 41 URTE BAINO GEHIAGO DITUEN PERTSONA FISIKOA OHARRAK*
ESKAERA 2
NANa

 

KONPROMISOAK 2
GIZARTE SEGURANTZAREKIKO BETEBEHARRAK BETETA IZATEAREN EGIAZTAGIRIA EDO BAIMENA 1
OGASUNAREKIKO BETEBEHARRAK BETETA IZATEAREN EGIAZTAGIRIA EDO BAIMENA 1
PFEZaren kopia 1
HIRUGARRENEN FITXA - (Ez bada besterik jaso AFArekin lehenago) 2
GAITASUN PROFESIONALAREN EGIAZTAGIRIAK. Gizarte Segurantzan 2 urte baino gehiago besteren konturako nekazaritza jardueragatik. Nekazaritza arloan 150 ordu baino gehiagoko ikastaroak egin izanaren egiaztagiria. Titulazio akademikoa

 

 

3

IKASTAROETARA JOAN IZANAREN EGIAZTAGIRIA -Eskaera egin aurretik zentro homologatuetan nekazaritza arloko ikastaroak, gutxienez 40 ordu metatukoak, egin izana egiaztatzen duen agiria

 

3

NEKAZARITZA ARLOTIK KANPOKO ORDUEN EGIAZTAGIRIA (nekazaritzakoak ez diren jarduerak dituztenek baino ez) 2
LEHENTASUNEZKO USTIATEGIAREN EGIAZTAGIRIA

1

KALITATE PROGRAMEN ERREGISTROETAN IZENA EMATEA

1

NEKAZARITZA ETA INGURUMEN NEURRIAN EGOTEAREN EGIAZTAGIRIA 1
NPB-AREN AITORPENA (> 10 HA UREZTATZEKO) 1
URTEKO FAKTURAZIOAREN FROGAGIRIA - (Zuzeneko salmenta baino ez: zirkuitu laburrak, hala nola azoketan saltzea, otzarak egitea edo kontsumitzaileari zuzenean emaniko beste batzuk) 3
KOOPERATIBAREN EDO NEKAZARITZA EKOIZLEEN TALDEAREN BIDEZ MERKATURATZEAREN EGIAZTAGIRIA 3
USTIATEGIAN BESTEREN KONTURA ZENBAT LANGILEK LAN EGITEN DUTEN JASOTZEN DUEN ZERRENDA - (Gizarte Segurantzako langileen zerrenda) 3

 

* Oharren legenda

(1)”BAI” markatu baduzu baimenen laukietan, ez da beharrezkoa aurkeztea

(2) Dokumentu editagarria estekatik eskura daiteke. Eskabideari erantsi behar zaizkio

(3) Hala badagokio. Dokumentu editagarria

 

IZAPIDETU