Egin beharreko inbertsioaren araberako dokumentazioa

(1) Agiri hau eskuragarri dago AFAren web orrian. Bete eta eskaerarekin batera bidali behar da.

INBERTSIOEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA OHARRAK
MAKINAK EROSTEA

 

AURREKONTU 1 (MODULURIK BADAGO )

 

3 AURREKONTU HORNITZAILE DESBERDINENAK (MODULURIK EZ BADAGO)

 

TRAKTOREA EROSTEA

 

AURREKONTUA (adierazi marka, modeloa eta zp)

 

NEKAZARITZA ERAIKINAK/INSTALAZIOAK ETA ORDAINSARI TEKNIKOAK

 

AURREKONTUA/K

 

PROIEKTU IKUS-ONETSIA

 

OBRA LIZENTZIA

 

LURZATIA JABETZAN IZATEAREN EGIAZTAGIRIA (KATASTRO EDO ESKRITUREN KOPIA)

 

LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, JABEA EZ BADA 1
LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, ADMINISTRAZIO BATZARRA BADA 1
LIZENTZIARIK BEHAR EZ IZATEAREN EGIAZTAGIRIA

 

ORDAINSARIEN AURREKONTUA EDO FAKTURA

 

NEKAZARITZA MEKANISMOAK ETA/EDO ABELTZAIN FINKOAK (SILOAK, GARBIKETA EKIPOA:)

 

3 AURREKONTU

 

OBRA LIZENTZIA (Obra zibila bada)

 

LIZENTZIARIK BEHAR EZ DELA DIOEN EGIAZTAGIRIA (Obra zibila bada)

 

ABELTZAINTZA MEKANISMOAK ETA/EDO INSTALAZIO MUGIKORRAK (PODOMETROAK, HESIAK, JANONTZIAK…)

 

3 AURREKONTU HORNITZAILE DESBERDINENAK

 

JEZTEKO ROBOTA EDO JEZTEKO GELA BERRIA

 

AURREKONTU 1

 

OBRA LIZENTZIA (Obra zibila bada)

 

LIZENTZIARIK BEHAR EZ DELA DIOEN EGIAZTAGIRIA (Obra zibila bada)

 

TANTA JARIOKO UREZTATZE SISTEMA

 

AURREKONTUA ADIERAZIZ ZEIN DIREN LURZATIAK ETA LURZATIEN AZALERA

 

UREZTATZAILE ERKIDEGOAREN EGIAZTAGIRIA

1

UR EMAKIDA

 

JARDUNA EGIN BEHAR DEN LURZATIEN ZERRENDA 1
FINKEN ITXITURAK ETA HOBEKUNTZAK

 

PROIEKTUA EDO AURREKONTUA ADIERAZIZ ZEIN DIREN LURZATIAK

 

OBRA LIZENTZIA EDO LIZENTZIARIK BEHAR EZ IZATEAREN EGIAZTAGIRIA

 

JARDUNA EGIN BEHAR DEN LURZATIEN ZERRENDA 1
LURZATIA JABETZAN IZATEAREN EGIAZTAGIRIA (KATASTORA EDO ESKRITUREN KOPIA)

 

LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, JABEA EZ BADA 1
LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, ADMINISTRAZIO BATZARRA BADA 1
INBERTSIOA: FRUTA ARBOLAK LANDATZEA

 

PROFORMA FAKTURA EDO AURREKONTUA

 

JARDUNA EGIN BEHAR DEN LURZATIEN ZERRENDA 1
LURZATIA JABETZAN IZATEAREN EGIAZTAGIRIA (KATASTROA EDO ESKRITUREN KOPIA)

 

LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, JABEA EZ BADA 1
LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, ADMINISTRAZIO BATZARRA BADA 1
INBERTSIOA: EKIPAMENDU INFORMATIKOA

 

3 AURREKONTU HORNITZAILE DESBERDINENAK

 

INBERTSIOA: BIOENERGIA INSTALAZIOAK

 

PROIEKTUA EDO AURREKONTUA

 

OBRA LIZENTZIA EDO LIZENTZIARIK BEHAR EZ IZATEAREN EGIAZTAGIRIA

 

JARDUNA EGIN BEHAR DEN LURZATIEN ZERRENDA 1
LURZATIA JABETZAN IZATEAREN EGIAZTAGIRIA (KATASTROA EDO ESKRITUREN KOPIA)

 

LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, JABEA EZ BADA 1
LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, ADMINISTRAZIO BATZARRA BADA 1