Egin beharreko inbertsioaren araberako dokumentazioa

(1) Agiri hau eskuragarri dago AFAren web orrian. Bete eta eskaerarekin batera bidali behar da.

INBERTSIOEI BURUZKO DOKUMENTAZIOA OHARRAK
TRAKTOREA / UZTA BILTZEKO MAKINA

 

AURREKONTUA (CVak, modeloa eta prestazioak zehaztuz)

 

BESTE MAKINA BATZUEN EROSKETA

 

AURREKONTU 1 (modulatuta badago)

 

3 HORNITZAILE DESBERDINEN AURREKONTUAK, MODULURIK EZ BADAGO ETA ZENBATEKOAK
HORNIDURA- EDO ZERBITZU-KONTRATU TXIKIETARAKO EZARRITAKO ZENBATEKOA GAINDITZEN BADU
(gaur egun 15.000,00 €).
 
NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO ERAIKUNTZAK / MINDA PUTZU KOLEKTIBOAK

 

OBRAREN PROIEKTUA, IKUSONETSITA.

 

OBRA LIZENTZIA.

 

OBRA LIZENTZIARIK BEHAR EZ BADA, HORI ADIERAZTEN DUEN UDAL ZIURTAGIRIA.

 

LURZATIAREN JABETZAREN AKREDITAZIOA (KATASTROA EDO ESKRITUREN KOPIA)  
LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, BERE JABETZAKOA EZ BADA  1
LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, BERE JABETZAKOA EZ BADA (ADMINISTRAZIO-BATZARRAK) 

1

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO INSTALAZIO FINKOA / JEZTEKO ROBOTA ETA GELAK / BIOENERGIA
EDOTA ENERGÍA BERRIZTAGARRIAREN EKOIZPENA

 

OBRA ZIBILAREKIN:

 

OBRAREN PROIEKTUA, IKUSONETSITA

 

OBRA LIZENTZIA.  
OBRA LIZENTZIARIK BEHAR EZ BADA, HORI ADIERAZTEN DUEN UDAL ZIURTAGIRIA.  
LURZATIAREN JABETZAREN AKREDITAZIOA (KATASTROA EDO ESKRITUREN KOPIA)  
LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, BERE JABETZAKOA EZ BADA  1
LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, BERE JABETZAKOA EZ BADA (ADMINISTRAZIO-BATZARRAK)  1
OBRA ZIBILIK GABEKO INSTALAZIOA:

 

AURREKONTU 1 (modulatuta badago)  
3 HORNITZAILE DESBERDINEN AURREKONTUAK, MODULURIK EZ BADAGO ETA ZENBATEKOAK
HORNIDURA- EDO ZERBITZU-KONTRATU TXIKIETARAKO EZARRITAKO ZENBATEKOA GAINDITZEN BADU
(gaur egun 15.000,00 €).
 
NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO MEKANISMO EDOTA INSTALAZIO MUGIGARRIAK

 

AURREKONTU 1 (modulatuta badago)

 

3 HORNITZAILE DESBERDINEN AURREKONTUAK, MODULURIK EZ BADAGO ETA ZENBATEKOAK
HORNIDURA- EDO ZERBITZU-KONTRATU TXIKIETARAKO EZARRITAKO ZENBATEKOA GAINDITZEN BADU
(gaur egun 15.000,00 €).
 
PATATAREN MANEIURAKO/KONTSERBAZIORAKO INSTALAZIOA

 

AURREKONTU 1 (modulatuta badago)

 

3 HORNITZAILE DESBERDINEN AURREKONTUAK, MODULURIK EZ BADAGO ETA ZENBATEKOAK
HORNIDURA- EDO ZERBITZU-KONTRATU TXIKIETARAKO EZARRITAKO ZENBATEKOA GAINDITZEN BADU
(gaur egun 15.000,00 €).

 

ZUREZKO LABOREEN LANDAKETA

 

AURREKONTU 1 (modulatuta badago)

 

3 HORNITZAILE DESBERDINEN AURREKONTUAK, MODULURIK EZ BADAGO ETA ZENBATEKOAK
HORNIDURA- EDO ZERBITZU-KONTRATU TXIKIETARAKO EZARRITAKO ZENBATEKOA GAINDITZEN BADU
(gaur egun 15.000,00 €).

 

ZEIN LURZATITAN JARDUNGO DEN ZERRENDA 

1

LURZATIAREN JABETZAREN AKREDITAZIOA (KATASTROA EDO ESKRITUREN KOPIA)  
LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, BERE JABETZAKOA EZ BADA  1
LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, BERE JABETZAKOA EZ BADA (ADMINISTRAZIO-BATZARRAK)  1
BIDE PRIBATUAK, ZOLATAK ETA USTIATEGIKO SARBIDEETAKO BESTE HOBEKUNTZA BATZUK

 

OBRAREN PROIEKTUA, IKUSONETSITA

 

OBRA LIZENTZIA.

 

OBRA LIZENTZIARIK BEHAR EZ BADA, HORI ADIERAZTEN DUEN UDAL ZIURTAGIRIA.  
LURZATIAREN JABETZAREN AKREDITAZIOA (KATASTROA EDO ESKRITUREN KOPIA)

 

LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, BERE JABETZAKOA EZ BADA 1
LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, BERE JABETZAKOA EZ BADA (ADMINISTRAZIO-BATZARRAK)  1
ZEIN LURZATITAN JARDUNGO DEN ZERRENDA  1
ITXITURAK

 

AURREKONTU 1 (modulatuta badago)

 

3 HORNITZAILE DESBERDINEN AURREKONTUAK, MODULURIK EZ BADAGO ETA ZENBATEKOAK
HORNIDURA- EDO ZERBITZU-KONTRATU TXIKIETARAKO EZARRITAKO ZENBATEKOA GAINDITZEN BADU
(gaur egun 15.000,00 €).
 
GAINERA, ESPARRU ETA ITXITURETARAKO

 

OBRA LIZENTZIA.  
OBRA LIZENTZIARIK BEHAR EZ BADA, HORI ADIERAZTEN DUEN UDAL ZIURTAGIRIA.  
LURZATIAREN JABETZAREN AKREDITAZIOA (KATASTROA EDO ESKRITUREN KOPIA)  
LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, BERE JABETZAKOA EZ BADA 1
LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, BERE JABETZAKOA EZ BADA (ADMINISTRAZIO-BATZARRAK) 1
ZEIN LURZATITAN JARDUNGO DEN ZERRENDA 1
MUGAKIDE DEN UDALERRIAN NUEn EGOTEKO KONPROMISOA (PERTSONA FISIKOA)  1
MUGAKIDE DEN UDALERRIAN NUEn EGOTEKO KONPROMISOA (ELKARTE ENTITATEA)  1
UREZTATZEA

 

UREZTATZEKO OSAGARRIAK:

 

AURREKONTU 1 (modulatuta badago)  
3 HORNITZAILE DESBERDINEN AURREKONTUAK, MODULURIK EZ BADAGO ETA ZENBATEKOAK
HORNIDURA- EDO ZERBITZU-KONTRATU TXIKIETARAKO EZARRITAKO ZENBATEKOA GAINDITZEN BADU
(gaur egun 15.000,00 €).
 
TANTAKAKO UREZTATZE INSTALAZIOETARAKO:  
UREZTATZAILE ERKIDEGOAREN ZIURTAGIRIA 1
ESKATZAILEA UREZTATZAILE ERKIDEGOKO KIDEA EZ BADA, UR KONTZESIOA  
AURREKONTUA, LURZATIAK ETA LURZATIEN AZALERA ADIERAZITA  
LURZATIAREN JABETZAREN AKREDITAZIOA (KATASTROA EDO ESKRITUREN KOPIA)  
LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, BERE JABETZAKOA EZ BADA 1
LURZATIAREN JABEAREN BAIMENA, BERE JABETZAKOA EZ BADA (ADMINISTRAZIO-BATZARRAK) 1
MUGAKIDE DEN UDALERRIAN NUEn EGOTEKO KONPROMISOA (PERTSONA FISIKOA)  1
MUGAKIDE DEN UDALERRIAN NUEn EGOTEKO KONPROMISOA (ELKARTE ENTITATEA)  1
EKIPO INFORMATIKOAK / GPS

 

AURREKONTU 1 (modulatuta badago)

 

3 HORNITZAILE DESBERDINEN AURREKONTUAK, MODULURIK EZ BADAGO ETA ZENBATEKOAK
HORNIDURA- EDO ZERBITZU-KONTRATU TXIKIETARAKO EZARRITAKO ZENBATEKOA GAINDITZEN BADU
(gaur egun 15.000,00 €).

 

ABEREAK EROSTEA  
AURREKONTUA EDO PROFORMAKO FAKTURA

 

LANSARI PROFESIONALAK  
AURREKONTUA EDO JATORRIZKO FAKTURA, EGONEZ GERO