Aurkeztu beharreko dokumentazioa - Pertsona fisika eta Titulartasun partekatua

PERTSONA FISIKOA EDO TITULARTASUN PARTEKATUA OHARRAK *
GIZARTE SEGURANTZAKO DIRUZAINTZA OROKORRAREKIN EGUNEAN EGOTEAREN ZIURTAGIRIA 1

OGASUNAREKIN EGUNEAN EGOTEAREN ZIURTAGIRIA

(egoitza fiskala EAEtik kanpo izanez gero, aurkeztu egin beharko da)

1
NEKAZARITZAKO GIZARTE SEGURANTZAN ALTAZ EGOTEAREN ZIURTAGIRIA 1
LAN BIZITZAREN TXOSTENA 1
NEKAZARITZAKO JARDUERATIK KANPO LAN EGINDAKO ORDUEN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 2

IKASTAROETARA JOAN IZANAREN ZIURTAGIRIA

(gutxienez 40 ordu guztira nekazaritza arloetako kurtsoetan, zentro homologatuetakoak, eskaintzaren aurreko urtean zehar egindakoak)

3

INBERTSIO-PLANA ETA BIDERAGARRITASUN-IKERKETA

(inbertsioak, bere osotasunean, 250.000 € gainditzen badituzte)

3

HIRUGARRENEN FITXA
(AFAk aurretik beste dirulaguntzarik jaso ez badu edo kontua aldatu nahi badu)

2
EKOIZPEN EKOLOGIKO ZERTIFIKATUAREN ERREGISTROAN EGOTEAREN AKREDITAZIOA

1

TREBAKUNTZA EDO GAITASUN PROFESIONALA:

  • Nekazaritza arloko kurtsoetan 200 ordu baino gehiago izatearen akreditazioa.
  • Nekazaritza arloan titulazio akademikoa (gutxienez bigarren mailako lanbide-heziketa)
  • Nekazaritza arloan erdi edo goi-zikloko formakuntza

Ez da aurkeztu behar hurrengo kasuetan:

  • Nekazaritzako Gizarte Segurantzan urte 2 baino gehiago baditu.
  • 6.1 neurrian edo 6961.1 interbentzioan badago (lortzeko konpromisoa).
  • Nekazaritza sektorean sartzen den pertsona (lortzeko konpromisoa).

3

PFEZ KOPIA 1

 

 

* Oharren legenda

(1) Aurka eginez gero, aurkeztu beharko du.

(2) AFAren webgunean eskuragarri dagoen dokumentu editagarria. Dokumentua bete eta eskaerarekin aurkeztu behar da.

(3) Egoki den kasuetan.

 

IZAPIDETU