Aurkeztu beharreko dokumentazioa - Pertsona fisika eta Titulartasun partekatua

PERTSONA FISIKOA ETA TITULARTASUNA PARTEKATUA OHARRAK *
ESKAERA 2
NANa

 

KONPROMEZUAK 2
GIZARTE SEGURANTZAREKIKO BETEBEHARRAK BETETA IZATEAREN EGIAZTAGIRIA EDO BAIMENA 1
OGASUNAREKIKO BETEBEHARRAK BETETA IZATEAREN EGIAZTAGIRIA EDO BAIMENA 1
PFEZ-AREN KOPIA 1
HIRUGARRENEN FITXA
- (Ez bada besterik jaso AFArekin lehenago)
2
GAITASUN PROFESIONALAREN EGIAZTAGIRIAK.
  • Gizarte Segurantzan 2 urte baino gehiago besteren konturako nekazaritza jardueragatik.
  • Nekazaritza arloan 150 ordu baino gehiagoko ikastaroak egin izanaren egiaztagiria.
  • Titulazio akademikoa

(Ez da dokumentaziorik aurkeztu beharko Gizarte Segurantzan nekazaritza-jardueragatik 2 urte baino gehiago badaramatza, 6.1 laguntzaren onuraduna bada, edo 41 urtetik gorako nekazari berria bada. Azken bi kasu horietan, hura hartzeko konpromisoa hartu)

3
IKASTAROETARA JOAN IZANAREN EGIAZTAGIRIA

Eskaera egin aurretik zentro homologatuetan nekazaritza arloko ikastaroak, gutxienez 40 ordu metatukoak, egin izana egiaztatzen duen agiria.

3

NEKAZARITZA ARLOTIK KANPOKO ORDUEN EGIAZTAGIRIA
(nekazaritzakoak ez diren jarduerak dituztenek baino ez)
2
LEHENTASUNEZKO USTIATEGIAREN EGIAZTAGIRIA 1
KALITATE PROGRAMEN ERREGISTROETAN IZENA EMATEA 1
NEKAZARITZA ETA INGURUMEN NEURRIAN EGOTEAREN EGIAZTAGIRIA 1
NPB-AREN AITORPENA (> 10 HA UREZTATZEKO) 1
URTEKO FAKTURAZIOAREN FROGAGIRIA 
(Zuzeneko salmenta baino ez: zirkuitu laburrak, hala nola azoketan saltzea, otzarak egitea edo kontsumitzaileari zuzenean emaniko beste batzuk)
3
KOOPERATIBAREN EDO NEKAZARITZA EKOIZLEEN TALDEAREN BIDEZ MERKATURATZEAREN EGIAZTAGIRIA

3

USTIATEGIAN BESTEREN KONTURA ZENBAT LANGILEK LAN EGITEN DUTEN JASOTZEN DUEN ZERRENDA

(Gizarte Segurantzako langileen zerrenda)

3

 

 

* Oharren legenda

( (1)”BAI” markatu baduzu baimenen laukietan, ez da beharrezkoa aurkeztea (2) Dokumentu editagarria estekatik eskura daiteke. Eskabideari erantsi behar zaizkio (3 ) Hala badagokio. Dokumentu editagarria

IZAPIDETU