Aurkeztu beharreko dokumentazioa - Sozietate baten kotitularra

SOZIETATE BATEN KOTITULARRA OBSERVACIONES*
NANa  
IFK  
LAN BIZITZAREN TXOSTENA  
GIZARTE SEGURANTZAREKIKO BETEBEHARRAK BETETA IZATEAREN EGIAZTAGIRIA 1
OGASUNAREKIKO BETEBEHARRAK BETETA IZATEAREN EGIAZTAGIRIA 1
ENPRESA PLANA  

HIRUGARRENEN FITXA (izapidetze presentzialaren eredua)

HIRUGARRENEN FITXA (egoitza elektronikoa izapidetzeko eredua)

2
BESTE KIDEEN BAIMENA 2
ENTITATEAREN BAIMENA 2
NEKAZARITZA USTIATEGIAREN FITXA 1
EGUNERATUTAKO SOZIETATEA OSAKETA IDAZTEA  
SOZIETATE ESTATUTUAK  
ARTEZKARITZA-KONTSEILUA KONPOSIZIOA (S.M., S.A. eta Kooperatibak bakarrik) 2,3
10 T BAZKIDE LANGILEAK 3
ERLAZIO NOMINALA LANGILEAK 3
SOZIETATEEN ZERGA 1
6 urteko indibisio ituna (Ondasun erkidegoetarako) 2,3
6 urteko indibisio ituna (herentziazko erkidegoen kasuan) 2,3
GAZTE BAT ELKARTE-USTIAPENEAN ONARTZEKO AKORDIOA 2
NEKAZARITZAKO JARDUERATIK KANPO LAN EGINDAKO ORDUEN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 2,3
GAITASUN PROFESIONALA BETETZEN DELA EGIAZTATZEA, HALA DAGOKIONEAN  

 

Oharren legenda

(1) Oposiziorik ez badago, ez da beharrezkoa

(2) Agiri hau eskuragarri dago AFAren web orrian

(3) Hala badagokio