Aurkeztu beharreko dokumentazioa - Sozietate baten kotitularra

SOZIETATE BATEN KOTITULARRA OBSERVACIONES*
LAGUNTZA ESKAERA 2
NANa  
IFK KOPIA  
LAN BIZITZAREN TXOSTENA  
GIZARTE SEGURANTZAREKIKO BETEBEHARRAK BETETA IZATEAREN EGIAZTAGIRIA 1
OGASUNAREKIKO BETEBEHARRAK BETETA IZATEAREN EGIAZTAGIRIA 1
TITULARTASUNAREN ARDURADUNA DEN ADIERAZPENA 2
ENPRESA PLANA  
HIRUGARRENEN FITXA 3
BESTE KIDEEN BAIMENA 3
ENTITATEAREN BAIMENA 2
NEKAZARITZA USTIATEGIAREN FITXA 1
EGUNERATUTAKO SOZIETATEA OSAKETA IDAZTEA  
SOZIETATE ESTATUTUAK  
ERLAZIO NOMINALA BAZKIDEAK 2
ARTEZKARITZA-KONTSEILUA KONPOSIZIOA (S.M., S.A. eta Kooperatibak bakarrik) 2
10 T BAZKIDE LANGILEAK  
ERLAZIO NOMINALA LANGILEAK  
SOZIETATEEN ZERGA KOPIA 1
GAZTEAK ONARTZEKO ERABAKIAREN ZIURTAGIRIA  
KONTSEILU ERREKTOREKO KIDE DEN GAZTE ERAKUNDEAREN KONPROMISOA ETA PARTAIDETZAREN EHUNEKOA   2
6 urteko indibisio ituna (herentziazko erkidegoen kasuan) 3
NEKAZARI GAZTE BAT HARTZEN DUEN USTIATEGIAREN KONPROMISOA, EREDU PRODUKTIBOETAN 3
ALDEZ AURRETIK SEKTOREKO LOTURARIK EZ DUEN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 3
GAZTE BAT ELKARTE-USTIAPENEAN ONARTZEKO AKORDIO 2

 

Oharren legenda

(1)”BAI” markatu baduzu baimenen laukietan, ez da beharrezkoa aurkeztea

(2) Agiri hau eskuragarri dago AFAren web orrian. Bete eta eskaerarekin batera bidal daiteke.

(3)Hala badagokio