Errentaren eta ondarearen gaineko zergak

Kontsultak: errenta, ondare zergen aitorpenak, ordainketa zatikatuak...

Egin zure galdera
BEZa, zerga bereziak, ibilgailuen matrikulazioa

Kontsultak: BIE, BEZAaren epeak, fakturazioa, ingurumen zergak...

Egin zure galdera
TicketBAI

Epeak, software zerrenda, nola egin fakturak, legeria, nor dagoen behartuta…

Egin zure galdera
Eskualdaketa, oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga

Kontsultak: ondasunen salmenta/erosketa, maileguak eratzea eta ezereztea…

Egin zure galdera
Atxikipenak, sozietateak eta ez-egoiliarrak

Kontsultak: atxikipenak, PFEZren sozietateak, ez-egoiliarrak...

Egin zure galdera
Gainerako gaiak

Errolda, zerga ziurtagiriak, borondatezko ordezkaritza, jakinarazpenak, ordainketen zatikatzeak eta beste batzuk.

Egin zure galdera