Herritarren arreta

Hitzordua Ogasunarekin

 

Ogasuneko bulegoetan bakarrik hartuko da jendea aurretik hitzordua badauka.

Hitzordua nola eskatu: 

  • 2022ko errenta aitorpenak egiteko edo aldatzeko hitzordua.

Eskaera telefonoz: 900 111 203      

 

  • Ogasunarekin hitzordua (gainerako izapideak)

Eskaera telefonoz: 945 18 15 10      

 

 

Beste kontaktu batzuk

Zerga informazioa

Abenduaren 24a eta 31 JAIEGUNAK direla gogorarazten dizugu, Arabako Foru Aldundiko langile funtzionarioen lan-egutegia dela eta. 

Egoitza elektronikoa eta laguntza programetarako laguntza teknikoa (informatika)

Gasteizko ogasun bulegoa

Samaniego kalea, 14

01008 Vitoria-Gasteiz


Laudioko ogasun bulegoa

Alberto Acero Plaza, 8

01400 Laudio


Guardiako ogasun bulegoa

San Juan plaza, 1 Samaniego etxea

01300 Guardia

Derrigorrezko Dirubilketa Bulegoa

Probintzia plaza, 13-B

01001 Vitoria-Gasteiz

  • Telefonoa: 945 254 455
  • emailarecaudacionejecutiva@araba.eus 
  • Ordutegia: 08:00-18:00 (astelehenetik ostegunera) / 08:00-15:00 (ostirala)
  • Ekainaren 15etik irailaren 15era: 08:00-15:00 (astelehenetik ostiralera)