Visitas guiadas

Bisita gidatuak / Visitas guiadas

Eska ezazu Arabako Foru Aldundiko Foru Jauregiaren ezagutzeko bisita gidatua.​​​​ Gutxieneko pertsona kopurua 10ekoa da, eta gehienekoa 20. Jasotako eskaeren arabera, Gizarte eta Erakunde Harremanen Zerbitzuak bisitak osatuko ditu eta gutxieneko kopurura iritsi ezean edo gehieneko kopurua bete bada, eskatzaileari data berria proposatuko dio. Behar bereziak dituzten pertsonak badaude eskaeran hala adieraztea eskatzen dugu. / Solicite una visita guiada a la Casa Palacio de la Diputación Foral de Álava. El número mínimo de personas para que se realice la visita es de 10, y el máximo de 15. El Servicio de Relaciones Sociales e Institucionales organizará las visitas en función de las solicitudes recibidas, y en caso de que no se llegue al número mínimo o ya se haya cubierto el número máximo, propondrá fechas alternativas a la persona solicitante. En caso de que haya personas con necesidades especiales rogamos que se indique en la solicitud.
  • Fecha, hora e idioma
  • Datos de la persona responsable
  • Consentimiento

Fecha, hora e idioma

Escoja fecha, hora e idioma de la visita guiada.

Elija una opción
Elija una opción
Elija una opción
Elija una opción

Datos de la persona responsable

Consentimiento

Datuak babesteko araudi orokorrak xedatutakoa betetze aldera, jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko bisita gidatuko izen-emateen erregistroko fitxategian sartuko direla. Fitxategi horren tratamenduak kudeatzen dira Arabako Foru Jauregia bisita egin ahal izateko behar diren datuak erregistratzeko eta ustiatzeko. Zure datuak isilpekoak izango direla bermatzen dizugu, eta legeak baimendutako kasuetan eta honako erakunde hauei bakarrik jakinaraziko zaizkie: XXXX erakundeari.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak xedatutakoarekin bat etorriz, datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, mugatu eta aurka egiteko eskubidea duzu. Horretarako, nahikoa duzu Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Bulegora (Probintzia plaza, 5. 01001, Gasteiz, Araba) joatea”.

Informazio gehiago: http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado

Solicitar visita por teléfono

Puede solicitar una visita guiada a la Casa Palacio llamando al 945 18 17 97.