ABISUA

ADMINISTRAZIO-EPEAK ETETEA

COVID-19ak eragindako osasun-krisia dela eta, kudeatzeko alarma-egoera deklaratzen duen 463/2020 Errege Dekretuaren Hirugarren Xedapen Gehigarrian, martxoaren 14koan, ezarritakoa betez, prozedurak izapidetzeko terminoak eta epeak eteten dira.

Arabako Foru Aldundiko Foru Gobernu Kontseiluak martxoaren 18ko 2/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua onartu du, eta bertan, besteak beste, ZERGEN ARLOAN EPEAK ETETEA EDO LUZATZEA ezartzen da.

Epeen zenbaketa berriz hasiko da errege dekretu honen edo, hala badagokio, haren luzapenen indarraldia bukatzen den unean.

Zaharberrikuntza zerbitzuaren historia