Fortuna handien gaineko aldi baterako elkartasun Zerga


Hasiera datak

Partikularrak,
Gestoriak eta Aholkularitzak

Apirilak 

8


Amaiera datak

Positiboak kuota helbideratuarekin Pasabidearen/ordainketa-gutunaren bidezko ordainketa positiboak Baliogabeak

Ekainak

16

Ekainak

25

Ekainak

25