Amuarrain esparruen baimenak

Arrantzan egiten duen edozein pertsonak Arabako amuarrain esparruetarako arrantza baimenak bi modutan eska ditzake:

ZOZKETA:

Abenduaren lehen eta azken egun baliodunen artean eska daiteke arrantza esparruetan arrantzan egiteko baimena. Baimen eskabide hori, hots, orrialde honetan ageri den inprimaki eredua, AFAn aurkeztuko da, bertatik bertara edo egoitza elektronikoaren bidez. Aurkeztutako guztien artean zozketa egingo da, baimenak hautatze aldera lehentasunak ezartzeko. Zozketa egindakoan, urtarrilaren erdi aldera, baimenak eskatzeko esleitutako egun eta orduak jakinaraziko zaizkio eskatzaileari.

AMUARRAIN ESPARRUAK A TALDEA
(Arrantza esparruak)
B TALDEA
(Hil gabeko arrantzarako esparruak)

Precioa (€/baimena)

10,04 / 5,44

5,44

Baimen kopurua, gehienez

5

Asteko egunak

Edozein

3 baimen larunbat, igande edo jaiegunetan,

2 baimen lanegunetan

 

Eskatzaileak baimenak aukeratutakoan, ordainketa gutunak bidaliko zaizkio etxera. Gutun horrekin batera, halaber, arrantza baimenak eta harrapaketa parteak bidaliko zaizkio. Zazpi egun izango ditu ordaindu beharrekoa ordaintzeko. Ordainketa norberak aukeratutako finantza erakundean edo www. euskadi.net/mipago web orriaren bidez egingo da.

Ez badira epe horretan ordaintzen baimenak, baimenari uko egiten zaiola esan nahiko du eta txanda librean emango dira.

Informazio gehiago 

 

TXANDA LIBREAN BAIMENAK EMATEA

Zozketan jarritako hurrenkeraren arabera baimenak telefonoz eman ondoren baimen librerik geratzen bada, baimen horiek edozein pertsonak eskuratu ahal izango ditu martxoaren 14tik aurrera, zozketan parte hartu izan zein ez. Honela jaso ahal izango dira baimen horiek:

  • Arabako Foru Aldundian ehiza eta arrantza baimenak ematen diren bulegora joanda (Probintzia plaza, 5, behea, Gasteiz), astelehenetik ostiralera, 08:15etik 13:45era.
  • Telefono honetara deituta: 945 181877, astelehenetik ostiralera, 13:45etik 14:30era.
  • AFAren egoitza elektronikoaren bidez.

 

Bidalketa data: martxoaren 13tik aurrera.

Martxoaren 13tik 17ra bitartean, 5 baimen aukeratu ahal izango dira pertsona bakoitzeko. Horietako 3 larunbatetan, igandeetan edo jaiegunetan izan daitezke, eta 2 lanegunetan, Berganzoko barrutian izan ezik, horretarako ez baita mugarik egongo egun motetan.

Eskatzaile bakoitzak, gehienez ere, bi pertsonarentzako baimenak lor ditzake.

Baimena lehen aldiz eskuratu nahi dutenek, beren arrantza lizentzia ez bada Araban emana, NANaren fotokopia aurkeztu beharko dute.

Eskaera

ABENDUAREN 1ETIK AURRERA

Mendi Zerbitzuko Ehiza eta Arrantza Atala

Probintzia plaza, 5 – behea

01001 Vitoria-Gasteiz

Posta arruntez bidalitakoei dagokienez, zigilu markan jarritako data hartuko da kontuan

Posta elektronikoa: licenciascazaypesca@araba.eus 

Eskuragarritasuna