Koronabirusak eragindako gaur egungo egoerak dirauen bitartean, araudi orokorrak ezarritakoaren pean egongo da arrantza kontinentala.

 

Amuarrain esparruen baimenak

Arrantzan egiten duen edozein pertsonak Arabako amuarrain esparruetarako arrantza baimenak bi modutan eska ditzake:

ZOZKETA:

Abenduaren lehen eta azken egun baliodunen artean eska daiteke arrantza esparruetan arrantzan egiteko baimena. Baimen eskabide hori, hots, orrialde honetan ageri den inprimaki eredua, AFAn aurkeztuko da, bertatik bertara edo egoitza elektronikoaren bidez. Aurkeztutako guztien artean zozketa egingo da, baimenak hautatze aldera lehentasunak ezartzeko. Zozketa egindakoan, urtarrilaren erdi aldera, baimenak eskatzeko esleitutako egun eta orduak jakinaraziko zaizkio eskatzaileari.

Eskatzaileak baimenak aukeratutakoan, ordainketa gutunak bidaliko zaizkio etxera. Gutun horrekin batera, halaber, arrantza baimenak eta harrapaketa parteak bidaliko zaizkio. Zazpi egun izango ditu ordaindu beharrekoa ordaintzeko. Ordainketa norberak aukeratutako finantza erakundean edo www. euskadi.net/mipago web orriaren bidez egingo da.

Ez badira epe horretan ordaintzen baimenak, baimenari uko egiten zaiola esan nahiko du eta txanda librean emango dira.

Informazio gehiago 

 

BAIMENAK TXANDA LIBREAN EMATEA:

Zozketan jarritako hurrenkeraren arabera baimenak telefonoz eman ondoren baimen librerik geratzen bada, baimen horiek edozein pertsonak eskuratu ahal izango ditu, zozketan parte hartu izan zein ez. Honela jaso ahal izango dira baimen horiek:

  • Arabako Foru Aldundian ehiza eta arrantza baimenak ematen diren bulegora joanda (Probintzia plaza, 5, behea, Gasteiz), astelehenetik ostiralera, 08:15etik 13:45era.
  • Telefono honetara deituta: 945 181877, astelehenetik ostiralera, 13:45etik 14:30era.
  • AFAren egoitza elektronikoaren bidez.

Emate data: martxoaren 11tik aurrera

Berganzuko arrantza esparrua: ez dago baimen mugarik.

Heriotzarik gabeko Duranako arrantza esparrua: ez dago baimen mugarik.

Heriotzarik gabeko Antoñanako – Kanpezuko arrantza esparrua: ez dago baimen mugarik.

Heriotzarik gabeko Kuartangoko arrantza esparrua: ez dago baimen mugarik.

Eskatzaile bakoitzak, gehienez ere, bi pertsonarentzako baimenak lor ditzake.

NANaren fotokopia aurkeztuko dute baimena lehenengoz eskatzen duten pertsonek, baldin eta haren lizentzia Araban emana ez bada.

Eskaera

2019KO ABENDUAREN 2TIK AURRERA

Mendi Zerbitzuko Ehiza eta Arrantza Atala

Probintzia plaza, 5 – behea

01001 Vitoria-Gasteiz

Posta arruntez bidalitakoei dagokienez, zigilu markan jarritako data hartuko da kontuan

Posta elektronikoa: licenciascazaypesca@araba.eus 

Eskuragarritasuna