Amuarrain esparruen baimenak

Arrantzan egiten duen edozein pertsonak Arabako amuarrain esparruetarako arrantza baimenak bi modutan eska ditzake:

ZOZKETA:

Abenduaren lehen eta azken egun baliodunen artean eska daiteke arrantza esparruetan arrantzan egiteko baimena. Baimen eskabide hori, hots, orrialde honetan ageri den inprimaki eredua, AFAn aurkeztuko da, bertatik bertara edo egoitza elektronikoaren bidez. 

Gehienez 5 baimen eskatu ahal izango ditu, taula honen arabera banatuta:

AMUARRAIN-BARRUTIAK A TALDEA
(Arrantza-barrutiak )
B TALDEA
(Hil gabeko arrantza-barrutiak )

Prezioa (€/baimena)

10,04 / 5,44

5,44

Gehienezko baimen-kopurua

5

Asteko egunak

       Axolagabea

3 baimen larunbat, igande edo jaiegunetan,

2 baimen lanegunetan

 

Eskatzaileak baimenak aukeratu ondoren, ordainketa-gutunak bidaliko zaizkio etxera, eta agiri berean arrantza-baimenak eta harrapaketen parteak jasoko dira. Zenbatekoa 7 eguneko epean ordaindu beharko da, nahi den finantza-erakundean edo www.euskadi.eus/mipago web-orriaren bidez.

Baimenak epe horretan ordaintzen ez badira, baimenei uko egiten zaiela ulertuko da, eta txanda irekiko emate-kupoan sartuko lirateke.

Informazio gehiago 

 

TXANDA LIBREAN BAIMENAK EMATEA

 

Bidalketa data: Martxoaren 13tik aurrera

Zozketan jarritako hurrenkeraren arabera baimenak telefonoz eman ondoren baimen librerik geratzen bada, baimen horiek edozein pertsonak eskuratu ahal izango ditu martxoaren 14tik aurrera, zozketan parte hartu izan zein ez. Honela jaso ahal izango dira baimen horiek:

  • Arabako Foru Aldundian ehiza eta arrantza baimenak ematen diren bulegora joanda (Probintzia plaza, 5, behea, Gasteiz), astelehenetik ostiralera, 08:15etik 13:45era.
  • Telefono honetara deituta: 945 181877, astelehenetik ostiralera, 13:45etik 14:30era.
  • AFAren egoitza elektronikoaren bidez.

 

Eskatzaile bakoitzak, gehienez ere, bi pertsonarentzako baimenak lor ditzake.

Baimena lehen aldiz eskuratu nahi dutenek, beren arrantza lizentzia ez bada Araban emana, NANaren fotokopia aurkeztu beharko dute.

Eskaera

ABENDUAREN 1ETIK AURRERA

Mendi Zerbitzuko Ehiza eta Arrantza Atala

Probintzia plaza, 5 – behea

01001 Vitoria-Gasteiz

Posta arruntez bidalitakoei dagokienez, zigilu markan jarritako data hartuko da kontuan

Posta elektronikoa: licenciascazaypesca@araba.eus 

Eskuragarritasuna