Karramarroa kontrolatzea eta deuseztatzea

Euskal Autonomia Erkidegoan ibai arrantza legez egiteko eskatzen den dokumentazioa duen edonork karramarro seinaleduna eta gorria kontrolatzeko jarduketak egin ahal izango ditu ezarritako tarte, ordutegi eta egunetan, baimenik behar izan gabe

Kontrol-jarduketa horiek horretarako onetsitako foru aginduak ezartzen dituen denbora, espazio, prozedura, metodo, beita eta amuen mugetara egokitu beharko dira

 

KARRAMARROAK KONTROLATZEKO BEHARREZKO DOKUMENTAZIOA

Euskal Autonomia Erkidegoan arrantzatzeko oinarrizko dokumentuak bakarrik:

  • Euskal Autonomia Erkidegoko arrantza-lizentzia.

  • Tasaren urteko ordainketaren egiaztagiria.

  • Agiri hauetako bat: NAN, pasaportea, gidabaimena edo AIZ (atzerritarraren nortasun-zenbakia).

EZ DA BEHARREZKOA IZANGO KARRAMARROA ARRANTZATZEKO BAIMENA IZATEA.

 

KARRAMARRO SEINALEDUNA ETA KARRAMARRO GORRIA KONTROLATU ETA DEUSEZTATZEKO IBAI ZATIAK

Espeziea

 

Ibaia/

Urtegia

Goialdeko

muga

Beheladeko

muga

Luzera

(km)

Kontrol

aldia

Kontrol

egunak

Karramarro seinaleduna

Omecillo/

Tumecillo

Carancako errotako zubia (Tumecillo) eta Uribarri Gaubeako zubia (Omecillo)

A-2625 errepideko zubia (Espejo)

13,7

2023/07/01etik 2023/09/30era

Asteartea, Osteguna, Larunbata, Igandea, Jaieguna

Karramarro seinaleduna

Baia

Marubai zubia Katadion

Rivabellosako zubia 25,3

2023/07/01etik 2023/09/30era

Asteartea, Osteguna, Larunbata, Igandea, Jaieguna

Karramarro seinaleduna

Berrón/Ega

A-132 errepideko zubia, Atauritik uretan behera (Asfaltos de Maeztu)

 

Nafarroako muga

14,0

2023/07/01etik 2023/09/30era

Asteartea, Osteguna, Larunbata, Igandea, Jaieguna

Karramarro seinaleduna

Zadorra Uribarri-Ganboako presa-koltxoia Iurreko zubia

11,3

2023/07/01etik 2023/09/30era

Asteartea, Osteguna, Larunbata, Igandea, Jaieguna

Karramarro gorria

Albina

Perimetro osoa

Perimetro osoa

8,7

2023/07/01etik 2023/09/30era

Asteartea, Osteguna, Larunbata, Igandea, Jaieguna
 

ORDUTEGIA:

UZTAILA ETA ABUZTUA: 13:00 - 21:00

IRAILA: 13:00 - 20:00

 

ZEBRA MUSKUILUARI (Dreissena polymorpha) BURUZKO NEURRIAK

Sare saskiak zebra muskuilua hedatzeko arrisku elementu garrantzitsuak dira.  Zadorra ibaiko karramarro seinaleduna kontrolatu eta deuseztatzeko ibai zatiko arrantzaleek erabiltzen dituzten sare saskiak eta bestelako elementu lagungarriak desinfektatu beharko dituzte. ESKALMENDIKO DESINFEKZIO ZENTROA EZ DA MARTXAN EGONGO.

Desinfekzioa tokian bertan egin beharko da, arrantza jarduna bukatutakoan, eta dosifikagailu/lainoztagailu bat erabili beharko da, zeinetan honako proportzio hauek dituen soluzio bat sartu beharko baita: 1,25 ml lixiba 10 litro ureko. Dosifikagailu/lainoztagailua eskura eta erabiltzeko moduan egon beharko da arrantzaleak arrantzan egin bitartean.

Neurri osagarri gisa, Zadorra ibaiko karramarro seinaleduna kontrolatu eta deuseztatzeko ibai zatian erabilitako sare saskiak eta elementu lagungarriak gutxienez astebetez lehortzea gomendatzen da, zebra muskuilurik ez dagoen eremuetan berriz erabili aurretik.